Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Meldryk
#812539

Portable IE8 Để làm được việc này, bạn cần có: - WinRAR (http://rarlab.com) - Bộ cài đặt của IE8 (http://www.microsoft.com/windows/int...ide-sites.aspx) Sau khi đã có đấy đủ “đồ chơi” rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào “chế biến” Đầu tiên, bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã 1 rồi save lại với tên ie8.bat: Mã: @ECHO OFF TITLE IE8 launcher ECHO IE8 STANDALONE LAUNCHER ECHO Updated for IE8 Preview ECHO. ECHO Do not close this windows or it will not clean up after itself properly. ECHO You can paste a URL into this batch file, like this: ECHO IE8.bat www.microsoft.com ECHO. ECHO When you close IE8, this will remove the registry key and shut itself down. ECHO. ECHO Setting up IE8 for standalone mode... PUSHD %~dp0 ECHO Removing IE7 registry key and set vector to "8.0000". > %TEMP%.IE8Fix.reg ECHO REGEDIT4 >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO. >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO [-HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C90250F3-4D7D-4991-9B69-A5C5BC1C2AE6}] >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO [-HKEY_CLASSES_ROOTInterface{000214E5-0000-0000-C000-000000000046}] >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerVersion Vector] >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO "IE"="8.0000" >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO. :: Merge the REG file to delete the IE7 standalone entry REGEDIT /S %TEMP%.IE8Fix.reg REN SHLWAPI.DLL SHLWAPI.DLL.BAK TYPE NUL > IEXPLORE.exe.local ECHO Running IE8... iexplore.exe "%1" ::Merge the REG file to delete the IE8 standalone entry REGEDIT /S %TEMP%.IE8Fix.reg ::Delete the temporary REG file DEL %TEMP%.IE8Fix.reg ECHO Removing IE8 standalone files... REN SHLWAPI.DLL.BAK SHLWAPI.DLL DEL IEXPLORE.exe.local :: Set the old phiên bản vector "7.0000". > %TEMP%.IE8Fix.reg ECHO REGEDIT4 >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO. >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerVersion Vector] >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO "IE"="7.0000" >>%TEMP%.IE8Fix.reg ECHO. REGEDIT /S %TEMP%.IE8Fix.reg DEL %TEMP%.IE8Fix.reg POPD ECHO Complete, closing... Bạn tạo một Folder với tên Portable IE8 và lưu file ie8.bat vào đó. Vẫn trong cửa sổ Notepad, bạn gõ đoạn mã 2 rồi save lại trong Folder Portable IE8 vừa tạo với tên là ie8.vbs: Mã: Set oShell = CreateObject ("WScript.Shell") oShell.Run "ie8.bat", 0, True Xong xuôi, bạn giải nén bộ cài đặt (cũng trong Folder Portable IE8) ra và chạy file ie8.vbs. Thật kì diệu, giao diện của IE8 đã hiện ra rồi (Oh yeah!). Việc chạy ép như vậy không ảnh hưởng đến phiên bản cũ đang cài trong máy, nhưng có một số chức năng riêng của phiên bản 8 này sẽ không xài được, hay vẫn là của phiên bản cũ (như Help, About ), nhưng cũng chẳng sao. Nếu không thích rườm rà bạn có thể tải 2 files ie8.bat và ie8.vbs tại http://www.mediafire.com/download.php?gxqtytjjjwg Còn đối với các bạn thích chạy ngay, một phiên bản chế biến bằng Thinstall sẽ đáp ứng được nhu cầu này, tải tại http://www.mediafire.com/download.php?dyjdzdjqjwm .

Kết nối đề xuất: