Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hue_yb
By ga_pungmo
#812292 Nếu không biết lập trình, bạn có thể đăng ký tạo forum (diễn đàn) miễn phí tại các Website dưới đây:
* Giao diện tiếng Anh: http://forum.onecenter.com/, http://www.delphiforums.com/, http://www.arborwood.com/, http://www.network54.com/, http://www.forum77.com/.
* Giao diện tiếng Việt:
- Friendcircle: Vào địa chỉ http://www.friendcircle.net/?fuseaction=Home.Main&lang=vi để đăng ký làm thành viên rồi đăng ký tạo một forum với giao diện tiếng Việt có địa chỉ dạng http://www.friendcircle.net/”tênđăngký”.
- Vietspace: Vào địa chỉ http://www.vietspace.net.vn/ để đăng ký một Website riêng có luôn cả forum với địa chỉ dạng http://www.vietspace.net.vn/”tênđăngký”.

Theo echíp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement