Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ngocanhvip2008
#808730 ai cao siêu thì giải giùm em mấy bài tập này với. Truy vấn bằng Select nha các bạn !

10. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng

11. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban

12. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu".

13. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và ngày nhận chức của trưởng phòng của phòng ban chủ trì đề án đó.

14. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ

15. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó

16. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người trưởng phòng và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.

17. Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án "Sản phẩm X" và nhân viên này do "Nguyễn Thanh Tùng" quản lý trực tiếp.

18. Cho biết tên các đề án mà nhân viên Đinh Bá Tiến đã tham gia.

đây là đề dây các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By julietphuongdong93
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement