Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By rymeroz
By love_is_blue64
#807094 Bạn click chuột phải vào thanh Taskbar, chọn Properties. Trong mục Notification Area, ấn nút Customize..., cửa sổ Notification Area Icons sẽ hiện ra, bạn click vào dòng Restore Default Icon Behaviors. Điều chỉnh các icon ẩn hay hiện ở dòng Turn system icons on or off.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement