Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By anhselamgikhiemkhoc_86
#806953 Các câu lệnh hay sử dụng trong SQL???
By Ouray
#806966 câu lệnh truy vấn:
Trích dẫn:Select field1,field2,field.... from table
Trong đó field là tên trường, table là tên bảng. Để chọn tất cả các trường có thể sử dụng * thay cho danh sách trường

Câu lệnh delete:
Trích dẫn:Insert into table values (value1,value2,value3....)
Trong đó value là dữ liệu trong trường
Bạn cũng có thể chọn tên trường trc, sau đó đặt giá trị sao cho tương ứng với trường nhập vào
Trích dẫn:Insert into table (field1,field2,field3....) values (value1,value2,value3....)

Câu lệnh Update:
Trích dẫn:Update table
set field = new value
where......

Câu lệnh Delete:
Trích dẫn:Delete from table
where field = value
By Aidrian
#806967 Bạn vào trang này nhé, có tất cả những câu lệnh từ cơ bản đến nâng cao http://sql.entersources.com
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement