Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ga_pungmo
By nhnoyb
#806512 Bạn dùng Email gì mới hướng dẫn cụ thể được.
Bạn thử đăng nhập vào Email rồi vào Options hay setting để chọn Laguage hiển thị cho email của mình.
By ngochai_tp1995
#806513 - Nếu bạn đang dùng Yahoo! Mail thì có thể chuyển giao diện hộp thư e-mail Yahoo! Anh ngữ sang hiển thị Việt ngữ bằng cách truy cập vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn chọn Options > Mail Options > Account Information và nhập lại mật khẩu vào ô “Password” để xác nhận > Ngay lập tức trang khác hiện ra, thì bạn tìm đến dòng mục Account Settings rồi nhấn vào chữ Set Language, site time zone Ngay lập tức được chuyển đến trang “Edit Member Information for/tên người dùng” Khi đó, chúng ta tìm mục New Settings và kéo thanh cuộn rồi chọn Yahoo! Việt Nam. Kế tiếp, tại mục Time Zone chúng ta kéo thanh cuộn rồi chọn múi giờ là GMT Bangkok Hà Nội Jakarta. Sau khi tinh chỉnh xong thì nhấn vào nút Finished và nút I Accept để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc chuyển giao diện hộp thư Yahoo! Mail sang hiển thị Việt ngữ.

- Ngược lại, nếu bạn muốn chuyển giao diện hộp thư e-mail Yahoo!Việt ngữ sang hiển thị Anh ngữ, thì cũng thực hiện bằng cách vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn vào chữ Tùy chọn > Tùy chọn Mail > nhấn chọn chữ Thông tin tài khoản và nhập lại mật khẩu vào ô “Mật khẩu” để xác nhận. Ngay lập tức trang khác hiện ra, thì bạn tìm đến dòng mục Thiết lập tài khoản rồi nhấn vào hàng chữ “Chọn ngôn ngữ, trang web, múi giờ” Ngay lập tức được chuyển đến trang “Sửa Đổi Thông Tin Thành Viên/tên người dùng” Khi đó, chúng ta tìm mục có hàng chữ Chế Độ Thiết Lập Mới và kéo thanh cuộn rồi chọn Yahoo! United Kingdom. Kế tiếp, tại mục Time Zone chúng ta kéo thanh cuộn rồi chọn múi giờ là U.S Pacific hay tùy chọn múi giờ khác cho đúng với nơi bản xứ mà bạn ở. Sau khi tinh chỉnh xong thì nhấn vào nút “Kết Thúc” và nút I Accept để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc chuyển giao diện hộp thư Yahoo! Mail sang hiển thị sang hiển thị Anh ngữ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement