Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By beha_xinh
#805972 Câu 1:/ Tại sao khi DRAM hoạt động lại phải có quá trình làm tươi? Hãy cho biết ý nghĩa các thông số của một tham RAM như sau: DDRII 512/bus 700 Mb CAS3


Câu 2: Máy A và máy B được kết nối với nhau.

Giả thiết máy A muốn truyền cho máy B một chuỗi bít như sau: 110011101 và hai máy này sử dụng phương pháp kiểm tra vòng CRC với đa thức sinh G(x)=x3 + x+1

Hỏi: a/ Đa thức cần truyền đi T(x)

b/ Tính đa thức Q(x) và đa thức R(x)


Câu 3:

a/ Cho biết các chức năng chính của Component Services trong Administrative Tools trong Contron Pannel của Windows XP?

b/ Cho biết các chức năng chính của các phần mềm tích hợp trong Microsoft Office Proessional 2003?
By pjnk_pjg_90
#806009 - Component Services—Quản lý các thành phần phát triển phần mềm COM+

- Component Services trong Administrative Tools dùng để triển khai và quản trị các ứng dụng liên quan Component Services bằng giao diện đồ họa, hay các tác vụ tự động quản trị sử dụng ngôn ngữ kịch bản hoạc ngôn ngữ lập trình. Lập trình viên cá thể sử dụng để cấu hình các thành phần trực quan hơn cho các hành vi của ứng dụng, ví dụ như sự tham gia của bảo mật trong các phiên làm việc hay tích hợp các thành phần vào các ứng dụng trong Component Services


Nguyên bản tiếng anh :With Component Services, administrators can deploy and administer Component Services applications through a graphical user interface or automate administrative tasks by using a scripting or programming language. Software developers can use Component Services to visually configure routine component and application behavior, such as security and participation in transactions, and to integrate components into Component Services applications.


Tại sao khi DRAM hoạt động lại phải có quá trình làm tươi? Hãy cho biết ý nghĩa các thông số của một tham RAM như sau: DDRII 512/bus 700 Mb CAS3

Trả lời:

DRAM hoạt động lại phải có quá trình làm tươi vì để đảm bảo dữ liệu lưu trữ không bị mất đi.

Đọc thêm để bít vì sao nhé:

(DRAM (RAM động) dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm một transistor và một tụ điện. Việc ghi nhớ dữ liệu dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị hủy. Do vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại nội dung ô nhớ đó. Chu kỳ bộ nhớ cũng theo đó mà ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ.)

Việc lưu giữ thông tin trong bit nhớ chỉ là tạm thời vì tụ điện sẽ phóng hết điện tích đã nạp và như vậy phải làm tươi bộ nhớ sau khoảng thời gian 2μs. Việc làm tươi được thực hiện với tất cả các ô nhớ trong bộ nhớ. Công việc này được thực hiện tự động bởi một vi mạch bộ nhớ.

Ý nghĩa DDRII 512/bus 700 Mb CAS3

DDRII : Là thế hệ thứ hai của DDR với 240 chân

512 : là dung lượng bộ nhớ 512 MB

Bus 700 Mb (Phải viết là MHz nhé) là tốc độ Bus 700 MHz

CAS 3: là delay 3 "clock cycle".

b/ Cho biết các chức năng chính của các phần mềm tích hợp trong Microsoft Office Professional 2003?

Microsoft Office Word 2003 : Hỗ trợ soạn thảo văn bản

Microsoft Office Excel 2003 : Bảng tính

Microsoft Office Outlook® 2003 : Email

Microsoft Office PowerPoint® 2003 : Trình chiếu

Microsoft Office Access 2003 : Quản trị cơ sở dữ liệu

Microsoft Office Publisher 2003 : Thiết kế web, lịch, bìa sách, thiệp, thư mời...
By tigerous_4787
#806011 Thank bạn nhé, cho mình hỏi thêm câu này nữa nha:


"Cho biết các chức năng chính của Component Services trong Administrative Tools trong Contron Pannel của Windows XP?" bổ sung :

1.Quá trình làm tươi của DRAM tự động diễn ra hàng ngàn lần trong một giây. Và chính quá trình này tạo nên phần "động" cho RAM.

Ram động phải được làm tươi một cách liên tục nếu không nó sẽ "quên" mọi thứ nó đang giữ. Mặt hạn chế của quá trình làm tươi là nó sẽ mất một khoảng thời gian để thực hiện và điều này có thể làm giảm tốc độ của bộ nhớ.

2.Bạn ý trả lời rùi đó thui .

chức năng chính của Component Services trong Administrative Tools trong Contron Pannel của Windows XP

- Component Services trong Administrative Tools dùng để triển khai và quản trị các ứng dụng liên quan Component Services bằng giao diện đồ họa, hay các tác vụ tự động quản trị sử dụng ngôn ngữ kịch bản hoạc ngôn ngữ lập trình. Lập trình viên cá thể sử dụng để cấu hình các thành phần trực quan hơn cho các hành vi của ứng dụng, ví dụ như sự tham gia của bảo mật trong các phiên làm việc hay tích hợp các thành phần vào các ứng dụng trong Component Services
By ptd_pah
#806012 thông điệp M(x) có m = 9 bit 1 1001 1101

đa thức sinh có r = 4 bit 1011

x^r * M(x) = 1 1001 1101 0000 ( dịch trái 4 bit)

thực hiện phép chia [x^r * M(x)] / G(x) bằng bit nhị phân

[x^r * M(x)] / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x) , R(x) là mã CRC : 0001

a) T(x) = x^r * M(x) + R(x) = 1 1001 1101.0001

b) R(x) = 0001

Q(x) = 11 1010 0111

cho biểu thức dài quá nhìn lé con mắt
By djnhthang_kute
#806015 thông điệp M(x) có m = 9 bit 1 1001 1101

đa thức sinh có r = 4 bit 1011

x^r * M(x) = 1 1001 1101 0000 ( dịch trái 4 bit)

thực hiện phép chia [x^r * M(x)] / G(x) bằng bit nhị phân

[x^r * M(x)] / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x) , R(x) là mã CRC : 0001

a) T(x) = x^r * M(x) + R(x) = 1 1001 1101.0001

b) R(x) = 0001

Q(x) = 11 1010 0111

cho biểu thức dài quá nhìn lé con mắt bạn ơi cho mình hỏi X ở đây là gì
By tuananh_1807_c8
#806016 bạn ơi cho mình hỏi X ở đây là gì thông điệp M(x) có m = 9 bit 1 1001 1101

đa thức sinh có r = 4 bit 1011 ( r=4 bit 1011( cach tinh nhu the nao vay))

x^r * M(x) = 1 1001 1101 0000 ( dịch trái 4 bit)

thực hiện phép chia [x^r * M(x)] / G(x) bằng bit nhị phân

[x^r * M(x)] / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x) , R(x) là mã CRC : 0001( cai nay nay o dau ra vay hic)

a) T(x) = x^r * M(x) + R(x) = 1 1001 1101.0001

b) R(x) = 0001

Q(x) = 11 1010 0111

cho biểu thức dài quá nhìn lé con mắt
By dory1588
#806017 thông điệp M(x) có m = 9 bit 1 1001 1101

đa thức sinh có r = 4 bit 1011 ( r=4 bit 1011( cach tinh nhu the nao vay))

x^r * M(x) = 1 1001 1101 0000 ( dịch trái 4 bit)

thực hiện phép chia [x^r * M(x)] / G(x) bằng bit nhị phân

[x^r * M(x)] / G(x) = Q(x) + R(x) / G(x) , R(x) là mã CRC : 0001( cai nay nay o dau ra vay hic)

a) T(x) = x^r * M(x) + R(x) = 1 1001 1101.0001

b) R(x) = 0001

Q(x) = 11 1010 0111

cho biểu thức dài quá nhìn lé con mắt cac bac giup em voi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement