Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By babybietyeu113114115
#785906 Lỗi taskmanager ?
By ductamst_cathu131
#785924  Bạn copy đoạn code dưới đây vào NotePad, Save as... với filename là LangkhachFIX.inf.

Code: [LangkhachDel] HKCU, SoftwareClasses.exe HKCU, SoftwareClassessecfile HKCR, secfile HKCR, .exeshellopencommand [LangkhachAdd] HKCR, exefileshellopencommand,,,"""%1"" %*" HKCR, .exe,,,"exefile" HKCR, .exe,"Content Type",,"application/x-msdownload" HKLM, SoftwareCLASSES
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement