Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By huynhvanthong
#777343 Có ai giúp tui cài đặt lại WIRELESS trên máy tính với?
By Jerry_mouse
#777364 àm như sau:

- Cấu hình cái modem ADSL để nối được vào net cái đã. Tìm lại những bài cũ trong topic này để biết cách cấu hình. Rồi gán cho cai modem ấy 1 địa chỉ IP (giả sử là 10.0.0.1, mask là 255.255.255.0).

- Nối cái AP với cái modem ADSL:

+ Nếu chỉ dùng 1 laptop để nối net qua wifi thi nối thẳng cái AP với cái modem ADSL bằng 1 cái dây mạng.
+ Nêu nối nhiều máy cùng dùng nét, thì cắm cả 2 cái AP và modem ADSL ấy vào cái switch.
Nếu cái AP có nhiều cổng Ethernet thì phải nối bằng cái cổng có ghi chữ Internet.

- Cấu hình AP:

+ Chọn kiểu kết nối (Internet Connection Type) là “Static IP”
+ Gán cái đia chỉ trong AP (Internet IP) là 1 cái địa chỉ cùng lớp với địa chỉ đã gán cho cái modem ADSL (ví dụ 10.0.0.2, mask cũng thế)
+ Gateway thì gõ địa chỉ IP của cái modem ADSL ở trên đã gán
+ DNS thì gõ địa chỉ DNS giống như trong cái modem ADSL mà bọn ISP cung cấp.
+ Gán tên AP (Router Name, HostName) tùy ý.
+ Gán địa chỉ local IP cho AP: Dùng 1 cái địa chỉ lớp khác, ví dụ như 10.0.1.1, mask 255.255.255.0
+ Đặt DHCP: Enable, Maximum Number of DHCP là 50 (số máy nối đồng thời qua wifi)
+ Save lại.

- Cài đặt Routing:

+ Routing: Đặt Operating là Gateway, chọn Interface là “LAN and Wireless”

- Cài đặt Wireless:

+ Vào phần cài đặt Wireless, đặt Wireless Network Mode là “Mix”, nếu AP hỗ trợ chuẩn G.
+ Gán Wireless Network Name (SSID) là tên gì đấy
+ Wireless Chanel chọn 11 – 2.462GHz (nếu AP hỗ trợ chuẩn G)
+ Đặt Wireless SSID Broadcast là Enable

- Cài đặt Wireless Security:

+ Chọn Security Mode la “WPA Pre-Shared Key”
+ Chọn WPA Algorithms là TKIP
+ Đặt WPA Shared Key là mật khẩu gì đây (cái này để gõ vào laptop lúc kết nối, như là psw để nối vào mạng).
Cẩn thận hơn thì đặt thêm MAC Filter, nhưng đã dùng WPA rồi thì cũng không cần nữa.
Vào phần Firewall đặt là Enable và set “Block Anonymous Internet Request”

Thế là chạy được rồi.

Cấu hình trên là dựa trên AP Link Sys của Cisco. Nhưng các AP khác cũng hoàn toàn tương tự.

Chú ý là khi dùng WPA thì các máy muốn kết nối với mạng wifi cũng phải đặt cấu hình tương tự (WPA Pre Shared Key, TKIP) và phải có mật khẩu đã cài săn trong AP thì mới connect được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement