Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By sara_menoshe
#777325 Việc phân tích và bảo vệ dựa vào hành vi được KasperskyLab đặt tên là Proactive Defense.
Trong phần Giúp có giới thiệu về chức năng này, nhưng khá chung chung.
Về cơ bản, bạn có thể hiểu: Proactive Defense theo dõi các hoạt động trên máy tính. Khi một chương trình liên tục có các hành động giống với hành vi của malware thì KIS sẽ chặn chương trình đó.
chức năng System Watcher sẽ ghi lại chi tiết các hoạt động của chương trình bị nghi ngờ, và bạn có thể hủy các hành động đó, quay ngược trở lại thời điểm trước khi chương trình bị nghi ngờ hoạt động.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement