Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By miumiususu1
By learn_to_love_english
#777258 Không thể tìm được tin tức đó trong máy nhưng chỉ có một cách là tìm trong tin tức từ nhà sản xuất cho main đó! Họ sẻ có tin tức về số lượng tối đa, tốc độ tối đa, loại hạng, và đôi khi cả hướng dẫn cho cách phân gắn cho đúng vị trí tùy theo tốc độ và loại

Với tên nhà sản xuất và tên của main được in trên main, điền vào Search trên www.google.com và lục tìm đến hãng sãn xuất và tên sản phẩm

Bạn nên cho nhiều chi tiết hơn khi hỏi để có thể được giúp tốt hơn!

Tìm số lượng RAM đang gắn trong máy:
Start > All Programs > Accessories > System Tools > System Information.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement