Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By [email protected]
#777004 Portable Typing Master Pro v7.00.744 - Luyện gõ 10 ngón Một chương trình cá nhân giúp bạn hoàn thiện kỹ năng đánh máy của mình một cách phù hợp nhất. Chương trình cung cấp cho bạn những bài tập "đặc chế" và hướng dẫn từng bước cho bạn để trở thành một người đánh máy chuyên nghiệp. Và kết quả là tốc độ đánh máy của bạn sẽ tăng đáng kể và giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.
Meet TypingMaster Pro, the personal touch typing tutor that adapts to your unique needs. The program provides customized exercises and helpful feedback to guide you step by step to professional keyboarding. As a result your typing speed will increase significantly saving you a lot of valuable work time...

Adjusts to Your Progress
At every stage training is adjusted to your personal progress. Weak spots are pinpointed and rapidly eliminated with additional exercises. Thanks to this personal approach you can put your new skills into action after only 3 to 5 hours of training.

The Benefits of Touch Typing

* Double your typing speed
* Focus on your text and ideas
* Get rid of typos
* Improve your ergonomics
* Save valuable work time
* Be confident with computers Download Chúc vui!
Kết nối đề xuất: