Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By oanhoanh91_2009
#776181 Bạn vào Control Panel -> Folder Option -> File Type
Tìm file *._b rùi delete đi
Khởi động lại máy
By nhock_quang
#776182 Có lẽ bạn đang dùng FFSJ-Lite chăng, bạn hãy cài lại bằng bản FFSJ-Standard tại link sau:
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/F…
Sau khi cài vào máy tính, bạn sẽ có thêm một vài mục trên menu ngữ cảnh khi chuột phải vào file *.__a hay .001 là Join và 1 file bình thường là Split.
Bạn kiểm tra lại xem tên các phần đã giống tên nhau chưa. Nguyên tắc là tên phải giống hệt không sai một kí tự trừ phần mở rộng. Bạn nên hiển thị toàn bộ tên file bao gồm phần mở rộng để chắc chắn không có vấn đề gì về tên file bằng cách:
Trên cửa sổ Windows Explorer (My Computer) chọn Tools > Folder Options > View > Bỏ dấu check ở mục Hide extensions for known file types đi.
Sau khi đã chắc chắn không có vấn đề gì về tên file. Bạn chuột phải vào file *.__a và chọn Join. Và chuơng trình sẽ tự động join các phần lại với nhau. Hiện tại trên máy mình, mình đã kiểm tra thử với phần *.__a được mặc định mở bằng Media Player Classic, *.__b được mở bằng uTorrent nhưng vẫn join được thành công. Nhớ là dùng menu ngữ cảnh hiện ra khi chuột phải vào file *.__a thay vì mở phần mềm FFSJ và browse đến file nhé.
Vấn đề ngoài lề, nếu bạn muốn biến các file đã được mặc định mở bằng một phần mềm nào đó về trạng thái nguyên thủy, nghĩa là không được mở bằng phần mềm nào cả thì có thể làm như sau:
Bạn vào lại Folder Options > chọn tab File Types > tìm kiếm dòng chứa extension bạn cần xóa. Ví dụ ở đây là __B. Bạn chọn dòng đó rồi nhấn vào nút Delete bên cạnh. OK để chấp nhận các thay đổi trên.
Từ giờ các file *.__b trong máy bạn sẽ không được mở bằng phần mềm nào cả. Tuy nhiên có thể biểu tượng file sẽ không bị thay đổi nhưng nếu bạn nhấn vào file thì sẽ không thấy bị mở bằng phần mềm kia nữa.
Chúc bạn thành công!
Kết nối đề xuất: