Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Lucy_Duong
#773599 Làm sao để chạy phần mềm DOS trên windows XP/7/8/8.1 x86 & x64. Đó là sử dụng DOSBox :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sau khi khởi động DOSBox, muốn chạy Borland Pascal chứa trên thư mục G:\Download2014\BP70 chẳng hạn, bạn gõ "mount C G:\Download2014\BP70\" sau đó vào thư mục BIN chạy BP.exe.

- Thoát khỏi DOSBox bằng lệnh Exit.

- Thoát chuột ra khỏi DOSBox bằng Ctrl+F10

- Chuyển sang chế độ toàn màn hình và thoát khỏi bằng alt-enter

Để mặc định chạy BP, tìm mở tệp dosbox-0.74.conf (trong thư mục C:\Users\Tên User\AppData\Local\DOSBox với Win8/8.1) bằng notepad thêm vào 2 dòng sau ở cuối :

mount C G:\Download2014\BP70\

C:\BIN\BP.exe

rồi lưu lại.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement