Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By minala_love
#773595

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể làm cho một thư mục không thể bị xóa hay đổi tên. Vâng, và bạn đã đến đúng nơi. Với thủ thuật này, bạn sẽ có thể tạo các thư mục trong Windows mà không thể đổi tên hay xóa.


Khái niệm cơ bản


Các khái niệm cơ bản đằng sau thủ thuật này là sử dụng các từ khóa. Từ khóa là các từ dành trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình mà không được sử dụng như tên của các biến. Windows cũng sử dụng một số từ khóa trong chương trình của nó. Một số trong số đó là con, aux, LPT1, LPT2, LPT3, lpt4, lpt5, lpt6, lpt7, lpt8 và lpt9


Để thử nghiệm khái niệm này, tạo ra một thư mục mới trong Windows và cung cấp cho nó một cái tên tương tự như những từ khóa bất kỳ đã đề nghị ở trên.


Và kết quả là Windows sẽ không đổi tên thư mục của bạn với bất kỳ từ khóa nhất định ở trên.


Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào chúng ta có thể tạo một thư mục với một từ khóa như tên của nó? Như chúng ta biết rằng Windows đã phát triển từ hệ điều hành DOS (Disk Operating System), các lệnh của nó có thể được sử dụng trong Windows. Bạn có thể sử dụng D.O.S. Lập trình trong Windows để tạo ra một thư mục với một từ khóa như tên của nó. Sử dụng các bước dưới đây:


Bước 1: Mở CMD với quyền administrator


Tạo thư mục không thể xóa hay đổi tên trong Windows
Bước 2: Trong cửa sổ Command Prompt mở ra. Gõ tên của ổ đĩa mà bạn muốn tạo thư mục theo định dạng <drive-name>: và nhấn Enter. ví dụ Nếu bạn muốn tạo ra các thư mục không thể xóa trong ổ đĩa D, Gõ "D:" (không có dấu ngoặc kép)


Lưu ý rằng các thư mục không thể được tạo ra trong thư mục gốc của ổ đĩa C :/ (nếu C: là ổ đĩa hệ thống của bạn).


Bước 3: Gõ lệnh lệnh "md con \" hay "md lpt1 \" và nhấn Enter. Bạn có thể chọn bất kỳ từ khoá ở trên cho tên của thư mục của bạn.
Bây giờ windows sẽ tạo ra một thư mục không thể xóa, không thể đổi tên trong ổ đĩa mà bạn đã nhập trong bước 3. Tuy nhiên các thư mục có thể được đổi tên thành một từ khóa khác sử dụng Windows Explorer.
Xóa các thư mục


Mặc dù bạn không thể xóa các thử mục bằng cách thông thường, nhưng bạn có thể xóa các thư mục bằng cách gõ "rd con \" hay "rd lpt1 \" trong Bước 4 thay vì "md con \" hay "md lpt1 \".
Bạn hãy thử tạo ra các thư mục không thể xóa hay đổi tên cho bạn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement