Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By keo_mut110
#764016 Phân vùng ext4 không mount được?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nanalv_08
#764034 Nể mount tự động thì bồ vui lòng làm như sau:
mở terminal -> gõ sudo fdisk -l (l chứ k phải i, nó bắt nhập mật khẩu thì nhập vô)
sau đó nó sẽ hiện lên đại loại thế này:


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 6527 52427103+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 6528 30837 195270044+ f W95 Extd (LBA)
/dev/sda3 30838 35817 39999488 83 Linux
/dev/sda4 35817 38914 24872960 83 Linux
/dev/sda5 6528 30837 195270043+ 7 HPFS/NTFS

xem có bao nhiêu ổ ở đó, định dạng là gì!
mở tiếp 1 cái terminal nữa lên gõ: ls -l /dev/disk/by-uuid

nó sẽ hiện lên gần giống như thế này :

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-09-10 10:19 01C9F8919D8DEBC0 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-09-10 10:19 3c85f614-3fad-4cb3-bfc0-685bb80d2280 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-09-10 10:19 5A9CD8EF9CD8C723 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-09-10 10:19 ddc4e97e-ad99-4554-9f9d-6782e2ec6e87 -> ../../sda3


sau đó mở tiếp cái terminal nữa lên. nhớ đừng tắt 2 cái kia đi k đếnl lúc k có cái mà nhìn lại phải làm lại
gõ: sudo gedit /etc/fstab (nếu bồ dùng trình soạn thảo gedit, cái này là mặc định có rồi)

nó sẽ có nội dung như thế này:

Mã: # /etc/fstab: static file system information.
#
# Use blkid -o value -s UUID to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
/dev/sda3       /               ext4    errors=remount-ro 0       1
UUID=01C9F8919D8DEBC0    /media/sda5 ntfs   default      0   0
UUID=3c85f614-3fad-4cb3-bfc0-685bb80d2280 /media/sda4 ext4 errors=remount-ro 0   0
UUID=5A9CD8EF9CD8C723     /media/sda1    ntfs   default   0   0

chỗ có dòng bắt đầu với UUID ở trên là uuid của disk
bồ thêm các dòng với cái uuid lấy được ở terminal số 2, tiếp sau cái uuid=gì gì đó thì là đến mount point là nơi sẽ mount cái ổ đó vào (chỗ này bồ nên tạo folder ở trong /media, dùng lệnh sudo mkdir /media/sda1 hay 2,3,4,5 gì đó thì tùy)
tiếp theo là type của disk là ext4 như bồ đã nói,
tiếp nữa là options thì để là errors=remount-ro
tiếp cái dump là 0, cái pass là 0
sau đó save nó lại
mở terminal lên gõ sudo umount -a rồi tiếp đến sudo mount -a
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement