Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Barrington
By hoanang_tinhyeu106
#763997 IDM lưu trữ trong thư mục temporary chỉnh ở Options > Save to
Download từng luồng vào thư mục tạm này rồi ghép lại
Mỗi trình download đều có khai báo mục temp này
Dĩ nhiên cái gì xài liên tục cũng sẽ mau hư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement