Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By mankichi84
#762030 Lỗi Computer management trong windows xp ?
By dried_tear
#762045  1.Chuột phải vào My Computer, sau đó kick vào Properties.

2.Trên tab Advanced , click vào Environment Variables.

3.Dưới System Variables double-click vào PATH environment variable.

Type: %SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%sy stem32WBEM
Lưu ý Nếu variables khác xuất hiện,thì không loại bỏ chúng.

4.Click OK, and click OK.

hay thử thế này xem theo mình:
Start -> Run gõ mmc -> File -> Add/Remove Snap-in. Click "Add", chọn "Microsoft SQL Enterprise Manager" snap-in. Đóng cửa sổ cho đến khi quay về mmc, sửa tên "console1.msc" thành "SQL Server Enterprise Manager.MSC" và save tại C:Program FilesMicrosoft SQL Server80ToolBinn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement