Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nguyenvankhanhdnsx
#761107 MiniXP 123MB & Win8PE 160MB cùng với OFFICE + VBA

- WinXP123

Win : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apps : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Win8PE

Win : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Driver+Tools : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Soft : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- hướng dẫn tao USB khoi dong : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tải về phần windows và Soft, làm theo hướng dẫn là bạn đã có Mini XP hay Win8 PE cộng với bộ Office có sẵn VBA (+ Addin UDF.xla). Tải thêm Apps cho Mini XP hay Driver+Tools cho Win8 PE để thêm phần truy cập Internet và các Tools cứu hộ khác. Bộ gốc lấy từ các nguồn trên mạng, đã kiểm tra diệt Virus rồi thêm bớt phần mềm và Rebuild lại cho phù hợp với mục đích sử dụng được Word và Excel có Addins.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Gerritt
#761108 MiniXP 123MB & Win8PE 160MB cùng với OFFICE + VBA

MiniXP 123MB & Win8PE 160MB cùng với OFFICE + VBA

- WinXP123

Win : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apps : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Win8PE

Win : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Driver+Tools : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Soft : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- hướng dẫn tao USB khoi dong : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tải về phần windows và Soft, làm theo hướng dẫn là bạn đã có Mini XP hay Win8 PE cộng với bộ Office có sẵn VBA (+ Addin UDF.xla). Tải thêm Apps cho Mini XP hay Driver+Tools cho Win8 PE để thêm phần truy cập Internet và các Tools cứu hộ khác. Bộ gốc lấy từ các nguồn trên mạng, đã kiểm tra diệt Virus rồi thêm bớt phần mềm và Rebuild lại cho phù hợp với mục đích sử dụng được Word và Excel có Addins.
By andrea_12605
#761109 đánh dấu để dành.................................. MiniXP 123MB & Win8PE 160MB cùng với OFFICE + VBA

- WinXP123

windows : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apps : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Win8PE

windows : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Driver+Tools : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Soft : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- hướng dẫn tao USB khoi dong : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tải về phần windows và Soft, làm theo hướng dẫn là bạn đã có Mini XP hay Win8 PE cộng với bộ Office có sẵn VBA (+ Addin UDF.xla). Tải thêm Apps cho Mini XP hay Driver+Tools cho Win8 PE để thêm phần truy cập Internet và các Tools cứu hộ khác. Bộ gốc lấy từ các nguồn trên mạng, đã kiểm tra diệt Virus rồi thêm bớt phần mềm và Rebuild lại cho phù hợp với mục đích sử dụng được Word và Excel có Addins.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement