Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By xara_IT
#751707 SF Diagnostic Tool được sử dụng để thu thập thông tin chẩn đoán từ máy tính của bạn cần thiết để phân tích Blue Screen of Death và các vấn đề của Vista, Windows 7 và Windows 8.


Chú ý:


Những thay đổi cho bản 5.0.0.6

+ Sửa lỗi đánh máy

+ Thêm log dxdiag

+ ThêmSystem Info Log - Log cũng sẽ có product ID, với ID sản phẩm chúng ta có thể tìm thấy nếu Windows là chính hãng hay không.

+ Sửa lỗi nhỏ


Một số chương trình chống virus hay tường lửa có thể phát hiện SF Diagnostic Tool như là một Trojan. Nó chỉ là một đối tượng giả do hệ thống là không rõ.


Không có gì phải e sợ vì SF Diagnostic Tool là 100% an toàn và không gây hại cho máy tính của bạn.


Hướng dẫn


Bước 1: Click vào đường dẫn bên dưới để download SF Diagnostic Tool..

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bước 2: Lưu tập tin .ZIP vào desktop của bạn, mở nó, và giải nén (kéo và thả) tập tin SF_Diagnostic_Tool.exe vào desktop của bạn.


Bước 3: Nhấp chuột phải vào hay bấm và giữ tập tin SF_Diagnostic_Tool.exe , và nhấp vào Run as administrator. Nếu bị nhắc nhở bởi UAC thì bấm chọn Yes.


Bước 4: Bấm vào nút Grab All button. và nhấn vào OK cho mỗi hộp thoại thông báo cho đến khi nó kết thúc.
Bây giờ bạn sẽ có một thư mục lưu trên máy tính của bạn với tên của SF_DD_MM_YYYY (SF_day_month_year) bao gồm các thông tin từ mỗi nút trong công cụ.


Bước 5: ZIP thư mục SF_DD_MM_YYYY, sau đó đổi tên thư mục ZIP để tên người dùng của bạn tại đây.


Sau khi hoàn thành bạn có thể close SF Diagnostic Tool.


Một số câu hỏi với log file.


+ Nếu bạn đang nhận được lỗi này.************* Exception Text **************

System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path '\\Desktop\SF_19-04-2013'.

at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)

at System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, DirectorySecurity dirSecurity)

at System.IO.Directory.CreateDirectory(String path, DirectorySecurity directorySecurity)

at System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)

at SF_Diagnostic_Tool.Form1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)

at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)

at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

SF Diagnostic Tool

Assembly Version: 5.0.0.6

Win32 Version: 5.0.0.6

CodeBase: file:///C:/Users/dagbel/Desktop/SF_Diagnostic_Tool.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------


************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.


For example:


<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>


When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

Thay vì để lấy tất cả bạn có thể nhấn vào từng nút một để xem cái nào là đem lại cho bạn những lỗi.


tui đã đưa ra vị trí mặc định là % userprofile% \ Desktop . Nếu nó không thể truy cập sau đó công cụ sẽ không làm việc. Nếu nó không được tạo ra có nghĩa là vị trí mặc định trong registry là sai.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement