Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Jennis
#115379 Quý pro giup em với, bất biết cái IE của tiệm net mình bị gì mà may nào vào Ie Một số ưeb cũng hiện lên bang the này đó

There is a problem with this website's security certificate.

The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.


Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.

We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.

Click here to close this webpage.

Continue to this website (not recommended).

More information


If you arrived at this page by clicking a link, check the website address in the address bar to be sure that it is the address you were expecting.

When going to a website with an address such as Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, try adding the 'www' to the address, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.

If you choose to ignore this error and continue, do not enter private information into the website.


For more information, see "Certificate Errors" in Internet Explorer Help.

By van_lee
#115421 lỗi này bác thử dùng firefox or chrome coi.
dùng các soft open source sẽ ít gặp lỗi này hơn.
By Nicanor
#115495 Lỗi này là do đặt ngày tháng lung tung, nó sẽ báo lỗi khi vào các trang có sử dụng SSL như gmail.com. Bởi vì các chứng chỉ SSL thường có giới hạn thời (gian) gian sử dụng. Chỉ có cách là chỉnh lại ngày cho đúng.

Bác vào thử trang gmail.com, nhấn chuột phải chọn Properties, chọn tiếp Certificates nó sẽ hiện ra thời (gian) gian hiệu lực.


Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement