Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By huyenxjnh_online_sky_tatnang
#711906 Có phải "boot sector", "boot record", "PBR" đều là 1?

Có sự khác nhau nào giữa sector trên ổ HDD, SSD và USB?

Có phải mọi sector trên mọi thiết bị nhớ đều có giá trị 512 bytes?

thanks
By daihung777
#711907 Có sự khác nhau hoàn toàn. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết từ Google:

1. Boot code là đoạn mã để ghi vào file boot, boot sectors là vị trí để ghi thông tin boot, boot record là bản ghi chỉ dẫn để boot và PBR (Partition Boot Record) khai báo loại bản ghi boot mà chương trình khởi động sẽ tìm kiếm loại file có chứa boot record.

2. Sector: một phân khu vật lý của không gian trên thiết bị lưu trữ dùng để xác định đĩa chỉ lưu trữ dữ liệu. Cấu trúc sector sẽ khác với HDD, SSD và USB. Dung lượng sector có thể thay đổi chứ không phải chỉ là 512 bytes
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement