Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hung_Phat
#106154 hic cài lại mà không có key bác nào biết chỉ em với. thank bác
By vanvn98
By dang_yeu
#106244 Cách tính ngựa số client: (mã số gốm 6 chữ số)

Ví dụ : Khi chay Fast có hiện lên ngựa số như sau: 161621xxxxxxx ( các bạn chỉ cần nhìn cho kỹ 06 số đầu) ngựa số này cũng chính là ngựa số cài client của Fast.


- 2 chữ số đầu của ngựa số là tổng của 3 cặp số đầu: 16+16+21= 53 (a)

- Chữ số thứ 3 là tổng 2 con số (a)+1: 5+3+1= 9

- Chữ số thứ 4 là tổng 2 con số kế tiếp trong dãy+2 lấy số cuối(539) : 3+9+2=14 lấy số 4.

- Chữ số thứ 5 tương tự như bước trên +3 5394): 9+4+3=16 lấy số 6

- Chữ số thứ 6 tương tư như trên + 4 53946): 4+6+4=14 lấy số 4

Như vậy với số kiểm tra client 161621xxxxxxx thì bạn có số đăng nhập 539464


Cái này mình mới đọc, chưa thử, các bạn test xem nhé

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement