Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Kelvin
#700027

"failed to enable hyper v visual studio"
mình cài để lập trình winphone mà bị dính cái lỗi này có ai bị giống mình kô ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By dinhxuanthoai_swg
#700042 Bạn thử tắt hết trình AV rồi cài lại xem có bị lỗi ko
Blog Tâm sự:
 • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
 • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
 • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
 • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
 • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
 • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#700030 To enable Hyper-V, you have to do the following things. These tasks are described in this topic.
 1. Enable the BIOS settings required by Hyper-V.
 2. Enable Hyper-V in Windows.
Enabling BIOS settings required by Hyper-V
The specific BIOS options that you have to enable or disable vary depending in part on the hardware manufacturer.

To enable BIOS settings required by Hyper-V


 1. Restart your computer and press the key required to enter the BIOS settings.
  You can view and change your computer’s BIOS settings by pressing a specific key during computer startup. The key to press varies depending on the manufacturer. It is typically a special key such as <Del> or a function key such as <F2> or <F10>.
 2. Enable the following items if they are available:
  Feature
  AMD setting
  Intel setting
  SLAT (Second Level Address Translation)NP (Nested Page Tables)
  RVI (Rapid Virtualization Indexing)
  EPT (Extended Page Tables)
  Hardware-assisted virtualizationSVM (AMD support for hardware-assisted virtualization)VMX (Intel support for hardware-assisted virtualization)
  Data Execution Prevention (DEP)NX (No Execute)XD (Execute Disable)
 3. Disable the following items if they are available:
  • Intel VT-d
  • Trusted Execution
 4. Save the settings and restart the computer again.
 5. Next, enable Hyper-V in Windows. See
  Enabling Hyper-V in Windows
  .
For more information, see Hyper-V: How to Fix BIOS Errors Enabling Hyper-V.Checking BIOS settings required by Hyper-V for virtualization and SLAT
You can use tools from Microsoft and from other sources to check the required BIOS settings described in
System requirements for Windows Phone Emulator
.

To check BIOS settings for virtualization and SLAT by using the Coreinfo tool from Microsoft


 1. Download the Coreinfo tool from Microsoft Sysinternals and extract the contents of the .zip file.
 2. Run a Command Prompt window as administrator.
  Coreinfo requires administrator privileges to check some of the values related to virtualization.
 3. In the Command Prompt window, run
  coreinfo.exe
  from the location to which you extracted it. To see only the settings related to virtualization, including SLAT settings, add the
  –v
  argument at the command prompt.
  coreinfo.exe -v

  Note:
  If Hyper-V is already running, Coreinfo may not return accurate results. The output of
  coreinfo.exe –v
  displays the following warning when it detects Hyper-V running:
  Note: Coreinfo must be executed on a system without a hypervisor running for accurate results.

  Here is sample output from the
  coreinfo –v
  command on a computer that has an AMD processor:
  AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core ProcessorAMD64 Family 16 Model 2 Stepping 3, AuthenticAMDHYPERVISOR-Hypervisor is presentSVM *Supports AMD hardware-assisted virtualizationNP *Supports AMD nested page tables (SLAT)  Here is sample output from the
  coreinfo –v
  command on a computer that has an Intel processor:
  Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 @ 2.80GHzIntel64 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntelHYPERVISOR-Hypervisor is presentVMX *Supports Intel hardware-assisted virtualizationEPT *Supports Intel extended page tables (SLAT)


 4. Examine the output of Coreinfo related to hardware-assisted virtualization.
  1. If your computer has an AMD microprocessor, look for SVM in the left column. If an asterisk (*) appears in the middle column, your computer supports AMD hardware-assisted virtualization.
  2. If your computer has an Intel microprocessor, look for VMX in the left column. If an asterisk (*) appears in the middle column, your computer supports Intel hardware-assisted virtualization.
  Coreinfo only reports whether the BIOS supports hardware-assisted virtualization. To determine whether hardware-assisted virtualization is in fact enabled on your computer, you may still have to restart your computer and enter the BIOS setup screens.
 5. Examine the output of Coreinfo related to SLAT.
  • If your computer has an AMD microprocessor, look for NP in the left column. If an asterisk (*) appears in the middle column, your computer supports AMD nested page tables, the AMD implementation of SLAT.
  • If your computer has an Intel microprocessor, look for EPT in the left column. If an asterisk (*) appears in the middle column, your computer supports Intel extended page tables, the Intel implementation of SLAT.
 6. Examine the output of Coreinfo related to hardware-based Data Execution Prevention (DEP). Look for NX in the left column. If an asterisk (*) appears in the middle column, your computer supports no-execute page protection.
  Coreinfo only reports whether the BIOS supports hardware-based DEP. to determine whether hardware-based DEP is in fact enabled, go to Control Panel. For more information, see
  Checking BIOS settings required by Hyper-V for Data Execution Prevention
  .

To check BIOS settings for SLAT by using the MachineSLATStatusCheck tool from Codeplex


 • Download and run the following tool from Codeplex. This tool has a simple graphical user interface.
  MachineSLATStatusCheckChecking BIOS settings required by Hyper-V for Data Execution Prevention
You can also check BIOS support for Data Execution Prevention in Control Panel.

To check Data Execution Prevention settings in Control Panel


 1. In
  Control Panel
  , click
  System and Security
  , and then click
  System
  .
 2. In the
  System
  window, click
  Advanced system settings
  .
 3. In the
  System Properties
  dialog box, on the
  Advanced
  tab, in the
  Performance
  section, click the
  Settings
  button.
 4. In the
  Performance Options
  dialog box, click the
  Data Execution Prevention
  tab.
 5. Look for the statement
  Your computer’s processor supports hardware-based DEP
  near the bottom of the dialog box.Enabling Hyper-V in Windows
When your computer and BIOS settings are already configured to support Hyper-V, the setup program for the SDK enables and starts Hyper-V. If you are already a local administrator on the computer, setup also adds you to the Hyper-V Administrators group. Otherwise you may have to enable these prerequisites manually.
If the Hyper-V options are not available, your computer probably doesn’t support Hyper-V, possibly because it doesn’t support SLAT.

To enable Hyper-V in Windows


 1. In
  Control Panel
  , click
  Programs
  , and then click
  Turn Windows features on or off
  .
 2. In the
  Windows Features
  dialog box, click
  Hyper-V
  . The list of options expands.
 3. In the expanded list of options, select at least the
  Hyper-V Platform
  check box, and then click
  OK
  .
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online