Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By babylove_olala_vip2007
#697397 Remove hết group or user names trong security của ổ C,giờ bị lỗi is not accessible,mình đã làm theo hết các cách rồi nhưng vẫn không được,toàn báo lỗi Can't open access control editor. Vào safe mod để chỉnh lại permission từ tk admin cũng không được, ai biết giúp mình với,có cách nào khắc phục được mà không phải cài lại win,boot từ cd không?
By caroline_blessyou96
#697437 Remove hết group or user names trong security của ổ C,giờ bị lỗi is not accessible,mình đã làm theo hết các cách rồi nhưng vẫn không được,toàn báo lỗi Can't open access control editor. Vào safe mod để chỉnh lại permission từ tk admin cũng không được, ai biết giúp mình với,có cách nào khắc phục được mà không phải cài lại win,boot từ cd không? Bạn vào security chọn mục advanced -> owner -> edit chọn adminstrator trong ô "change owner to" rồi tích chọn "replace owner on subcontainer...." sau đó ok rồi xem kết quả thế nào nha bạn!
By Rusty
#697439 B1: Bạn mở notepad.exe paste đoạn code sau vào
Code: Windows Registry Editor phiên bản 5.00

; Created by: Shawn Brink
; http://www.sevenforums.com
; Tutorial: http://www.sevenforums.com/tutorials/1911-take-ownership-shortcut.html[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas]
@="Take Ownership"
"HasLUAShield"=""
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas]
@="Take Ownership"
"Icon"="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll,-78"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" Save lại với tên Take Ownership_Enable.reg-->Chạy file reg vừa tạo-->OK add nó vào Registry Editor


B2:Bạn right click vào ổ C-->Take Ownership


B3:Bạn lại right click vào ổ C-->Properties-->Security-->Advanced-->Owner-->Edit-->chọn Adminstrator trong ô change owner to rồi tích chọn replace owner on subcontainers and objects-->Apply
By anh_emlagi
#697440 Khắc Phục Lỗi " is not accessible" Khi Share Mạng Nội Bộ


- Trước tiên mình phải enable User Guest lên trước.

- Sau đó vào Run gõ gpedit.msc, vô trong Computer Configuration > Windows Settings >Security Settings > Local Policies chọn User Rights Assignment và làm theo những bước sau:

Bước 1: Chọn Access this computer from...ta Add User Guest vào
Bước 2: Chọn Deny access to this compueter fom...remove User Guest ra
Bước 3: Chọn Allow log on locally...Add User Guest vào
Bước 4: Chọn Deny log on locally...remove User Guest ra
Qua Local Policies chọn Security Options và làm theo những bước sau:

Bước 5: Chọn Account: Guest account status...chọn enabled
Bước 6: Chọn Account: Limit local account use of...disabled
Bước 7: Chọn Network access: Sharing and security...ta chọn Guest only-local user...
Tiếp theo ta gõ gpupdate /force để cập nhật Policy là xong.

Chúc các bạn may mắn!


nguồn : giaiphapvanphong.net
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement