Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#695205
Cách 1. Hiện tất cả trang với menu Format

1. Click Home > Format > Hide & Unhide > Unhide Sheet. See screenshot:


2. And all of the hidden worksheets have been list in the Unhide dialog box, then select the worksheet you want to show.


3. And then click OK, the selected hidden sheet will be display. If you want to show other sheets, please repeat the above steps.

Hiện tất cả các Sheet ẩn với VBA code (Macro)

Cách này sẽ hiện tất cả các trang ẩn cùng 1 lúc, nhanh chóng

1. Bấm Alt + F11 trong Excel, Nó sẽ mở ra Microsoft Visual Basic for Applications để thêm các code

2. Bấm Insert > Module, và copy paste các dòng mã sau vào ô cửa sổ mới.

Sub UnhideAllSheets()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
End Sub

3. Bấm F5 để chạy, sẽ hiện tất cả các sheet ngayBác nào có thắc mắc về code VB cho excel thì hỏi mình nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement