Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
Hình đại diện của thành viên
By jukohoivisao
#694602 bác nào giúp e file này với
thanks các bạn nhiều, e đang cần để cho file làm việc gọn nhẹ !!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#695204
Mã: Chọn tất cảSub Group1_Click()
Dim ws As Worksheet
MySheets = Array("TENKH", "CDPS", "MENU", "A11")
Call Hide_Show(MySheets)
End Sub

Sub Group2_Click()
MySheets = Array("TENKH", "CDPS", "MENU", "A12")
Call Hide_Show(MySheets)
End Sub

Sub Group3_Click()
MySheets = Array("TENKH", "CDPS", "MENU", "A13")
Call Hide_Show(MySheets)
End Sub

Sub Hide_Show(MySheets)
  Dim ws As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    If IsInArray(ws.Name, MySheets) Then
    ws.Visible = True
    Else
    ws.Visible = False
    End If
  Next
  Worksheets(MySheets(UBound(MySheets))).Activate
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub UnhideAllSheets()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
End Sub

Sub CommandButton1_Click()
Call Group1_Click
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Call Group2_Click
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
Call Group3_Click
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

End Sub

Function IsInArray(stringToBeFound As String, arr As Variant) As Boolean
  IsInArray = (UBound(Filter(arr, stringToBeFound)) > -1)
End Function
Code của nó đó bạn
Bạn xem file đính kèm làm mẫu. Bạn tạo mấy cái nút đó không đúng đâu, phải tạo Command Button mới có thể nối code Macro được
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement