Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Seafra
#688204 Có bài excel này e không biết phải làm sao , mò mẫm mãi không ra...Mấy bác pro giúp e với nhé ?!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1. Lập công thức điền dữ liệu cho cột xếp loại

2. Xếp hạng cho các học sinh theo thứ tự từ cao tới thấp


Link : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài tập 7

Xin Thank các bạn nhiều nhiều
By Mitchel
By dung_hanh
#688370 - Công thức xếp loại (ô D3) =VLOOKUP(C3,$D$13:$E$16,2,1)

- Công thức xếp hạng (ô E3) =RANK(C3,$C$3:$C$9)
By duccuong20052002
#688371 - Công thức xếp loại (ô D3) =VLOOKUP(C3,$D$13:$E$16,2,1)

- Công thức xếp hạng (ô E3) =RANK(C3,$C$3:$C$9) Nhưng mà anh tuainhan ơi quan trọng là nó có mấy điểm nguyên trong khi trong khung thì lại không có kết quả giống dưới bảng kia mà! Hàm VLOOKUP k hợp lí lắm!
By cay_la_gio_30
#688375 Nhưng mà anh tuainhan ơi quan trọng là nó có mấy điểm nguyên trong khi trong khung thì lại không có kết quả giống dưới bảng kia mà! Hàm VLOOKUP k hợp lí lắm! Bạn xem lại công thức =VLOOKUP(C3,$D$13:$E$16,2,1

Chúng ta nhiều khi không thấy tầm quan trọng của Range_lookup (1 hay 0). Khi giá trị trong vùng dò tìm được sắp xếp theo giá trị tăng dần và 1 được chọn thì giá trị nhỏ hơn, gần với giá trị dò tìm sẽ được chọn, không chọn giá trị cao hơn.

Ví dụ nếu giá trị dò tìm ĐTB từ 7-8.9 thì 7 sẽ được chọn và kết quả trả về Khá.

Nếu hàm vlookup trong trường hợp này không dùng 1 mà dùng 0 để tìm giá trị chính xác thì sẽ bị báo lỗi #N/A.

Bạn xem hướng dẫn của Excel
range_lookup Optional. A logical value that specifies whether you want VLOOKUP to find an exact match or an approximate match:

If range_lookup is either TRUE (1) or is omitted, an exact or approximate match is returned. If an exact match is not found, the next largest value that is less than lookup_value is returned.

Important If range_lookup is either TRUE (1) or is omitted, the values in the first column of table_array must be placed in ascending sort order; otherwise, VLOOKUP might not return the correct value.


For more information, see Sort data in a range or table.


If range_lookup is FALSE, the values in the first column of table_array do not need to be sorted.


If the range_lookup argument is FALSE (0), VLOOKUP will find only an exact match. If there are two or more values in the first column of table_array that match the lookup_value, the first value found is used. If an exact match is not found, the error value #N/A is returned.

By Walthari
#688376 Bạn xem lại công thức =VLOOKUP(C3,$D$13:$E$16,2,1

Chúng ta nhiều khi không thấy tầm quan trọng của Range_lookup (1 hay 0). Khi giá trị trong vùng dò tìm được sắp xếp theo giá trị tăng dần và 1 được chọn thì giá trị nhỏ hơn, gần với giá trị dò tìm sẽ được chọn, không chọn giá trị cao hơn.

Ví dụ nếu giá trị dò tìm ĐTB từ 7-8.9 thì 7 sẽ được chọn và kết quả trả về Khá.

Nếu hàm vlookup trong trường hợp này không dùng 1 mà dùng 0 để tìm giá trị chính xác thì sẽ bị báo lỗi #N/A.

Bạn xem hướng dẫn của Excel Mình thử code bạn đưa rồi nhưng không được bạn

Có link down ở trên bạn có thể giúp mình lại được không
By pleiku147
#688377 Thank bạn đã giúp nhưng nó không ra kết quả bạn ạ Không phải lỗi công thức mà lỗi cột ĐTB của bạn lại định dạng Text thay vì Number.

Bạn xem lại file của bạn mình đã chỉnh sửa lại:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement