Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By phong_cach_cua_pro
#686557 nhập vào mảng con và mảng cha,đếm số lần xuất hiện của mảng con trong mảng cha.

vd:

mảng cha: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3

mảng con: 1 2 3

số lần xuất hiện là: 4

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sat_thu_mac_ao_ngu107
#686563 Vấn đề là bạn muốn dùng phần mềm gì để lập trình ???

Bạn nên coi mỗi mảng là một chuỗi, và đọc bài sau để tìm cách giaỉ : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Với Visual Basic :

n = 0

For i = 1 to ubound(mang_cha) - Ubound(mang_con)

If Mid(mang_cha, i, Ubound(mang_con)) = mang_con then n = n + 1

next i


Kết quả n = số lần xuất hiện của mảng con trong mảng cha.
By NT_LH
#686564 nhập vào mảng con và mảng cha,đếm số lần xuất hiện của mảng con trong mảng cha.

vd:

mảng cha: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3

mảng con: 1 2 3

số lần xuất hiện là: 4 Bạn này muốn viết bằng j chứ .. pascal hay C++ hay là j nữa @@!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement