Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By hoanghahoanghacb
#101081 Những Website cung cấp phần mềm miễn phí

Here is a list of freeware available on the internet. With applications ranginging from graphics to system to multimedia, this is a proof that there is still some good alive in this world...

3D Graphics:

Anim8or - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blender - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

gmax - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Maya Personal Learning Ed. - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Now3D - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SOFTIMAGE|XSI EXP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Anti-Virus:

AntiVir - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Avast - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AVG - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Anti Spyware:

Ad-aware - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CWShredder - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Diet K - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HiJackThis - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SpyBot Search & Destroy - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SpywareBlaster - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SpywareGuard - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


IRC Clients:

BersIRC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BitchX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HydraIRC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TinyIRC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

XChat - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Audio Players:

1by1 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Foobar 2000 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

iTunes - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Jet Audio Basic - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Musik - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

QCD Player - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sonique - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Winamp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Audio Tools:

Audacity - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CDex - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

dBpowerAMP Music Converter - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EAC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Encounter 2003 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GermaniXEncoder - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K-MP3 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

KraMixer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ModPlug Tracker Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MP3 Book Helper - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MP3 Tag - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mp3DirectCut - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MP3Gain - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mp3Trim - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MusicBrainz - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rarewares - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SoundEngine Free - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TagScanner - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The GodFather - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


CD/DVD Burning:

Burn4Free - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Burnatonce - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CDBurnerXP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CDRDAO - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CDR Tools Frontend - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Deepburner - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD Decrypter: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Easy Burning, DropCD & Audio CD - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Compression / Decompression:

7-zip - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bzip2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FilZip - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

IZArc - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

QuickZip - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TUGZip - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

UltimateZIP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

UPX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zip&Go - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zipgenius - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Defrag Software:

DIRMS & Buzzsaw - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

OpenVMS - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Desktop Enhancements:

CursorXP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MobyDock - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

tclock2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Download managers:

Fresh Download - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

LeechGet - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Net Transport - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Star Downloader - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

wackget - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

wget - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Encryption and data security:

Axcrypt - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blowfish Advanced CS- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Eraser - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

File Shredder - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GnuPG - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PGP Freeware - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WindowsCleaner - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


File Managers:

2xExplorer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A43 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gyula's Navigator - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

JExplorer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MeeSoft Commander - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


File repair and recovery:

PC Inspector File Recovery - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Firewalls:

Kerio (Kerio Personal Firewall is FREE for home and personal use) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Outpost Firewall (version 1 is free) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sygate (FREE for personal use) - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zonealarm Basic firewall - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


FTP Clients:

Filezilla! - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SmartFTP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


FTP Servers:

FileZilla - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GuildFTPD - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quick 'n Easy FTP Server - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SlimFTPd - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WarFTPD - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HTML Editors:

1st page 2000 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AceHTML - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aracnophilia - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HTML-Kit - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Selida - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trellian webPAGE - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TSW WebCoder - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Image viewers:

Ahaview - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Irfanview - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SlowView - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

XNView - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Instant Messenger:

Gaim - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Miranda IM - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Rhymbox - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PSI - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trillian Basic - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Internet Explorer Front-Ends:

Avantbrowser - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MyIE2 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SlimBrowser - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Mail programs:

i.Scribe - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mahogany Mail - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pegasus Mail - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thunderbird - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Anti-spam programs:

K9 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MailWasher- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

POPFile - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SpamBayes - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Network Tools:

CMDTime NTP Utility - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ethereal Protocol Analyzer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

NMap - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ntop - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PingPlotter - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PuTTY - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

RAS Graph & Stats - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

RealVNC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TightVNC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

UltraVNC - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WinSCP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Office Suite:

602PC Suite free edition - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AbiWord - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Open Office - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Partition Managers:

Partition Resizer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ranish Partition Manager - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TestDisk - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


PDF Utilities:

Free PDF - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ghostscript/GSView - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PDF 995 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PDFCreator - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Photo manipulation and image design:

ColorPic - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pixia - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sodiodi - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

The Gimp - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tuxpaint - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Programming:

ActivePerl - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dev C++ - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dev Pascal - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Eclipse - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Freepascal - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

jEdit - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHP Hypertext Parser - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Python - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ruby - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

SharpDevelop - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pop-up Blockers:

Google Toolbar - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

NoAds - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PopUp Stopper - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Privoxy - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Proxomitron - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


System Information and monitoring:

AIDA32 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CPU-Z - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gkrellm - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Motherboard monitor - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WCPUID - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Video codes :

DivX Codec - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FFDSHOW - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Kazaa Lite Codec Pack - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nimo Codec Pack - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Quicktime Alternative - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Real Player Alternative - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Video players :

BsPlayer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cygwin MPlayer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MaximusDVD - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Media Player Classic - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

VideoLan - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Video tools:

DVD Shrink - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DScaler - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FlasKMPEG - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GSpot - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

VirtualDub - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

VirtualDubMod - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

xviD - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Zwei-Stein Video Editor - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Web browsers:

Firefox - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Internet Explorer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

K-Meleon - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mozilla - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Netscape - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Web servers:

Abyss - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aprelium Abyss - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apache - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sambar - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Savant - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TinyWeb - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Webcam Software:

booruWebCam - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pryme - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Checksum Utilities:

fsum - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

hksfv - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

md5sum - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

md5summer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


General Utilities And Other Applications:

AnalogX - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AppRocket - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Celestia - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cygwin - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dirkey - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EditPad Lite - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Inno Setup - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Memtest-86 - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MWSnap - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

NetTime - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nullsoft Installer - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Peerguardian - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

QuickSFV - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

png2ico - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Stickies - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sysinternals - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TClockEx - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vim - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


(C) [email protected]


---------- Bài viết vừa được nhập tự động bởi hệ thống ----------


tiếp

3D Imaging :

POV-Ray - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

zeGraph - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ModelPress - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cult3D - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Alice - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Image Editors :

Brush Strokes - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BIMP - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PicWalker - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Video :

ImageToAVI - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Combimovie - Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tech Alert Page - There are over 50 Downloads


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thêm


Best Free Anti-Virus Software Updated

I normally recommend the Norton Anti-virus suite but I'm fully aware that some folks simply can't afford to buy it. If you fall into this category then you should check out AVG Antivirus 6.0 Free Edition. This product has been continuously refined since it was first released in 1991 and now offers very impressive protection capabilities. Additionally, it's relatively small, light on resources, has regular automatic updates and handles email scanning. There is a free and a pro version, the only difference being that the free phiên bản has a few non-critical features disabled and has no technical support. Even so, it's an impressive package and a offers the financially challenged a real alternative to the major anti-virus suites. NOTE: AVG are currently upgrading all users to the more advanced phiên bản 7 engine. This will include users of the free phiên bản of V6.. (5MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Adware/Spyware/Scumware Remover Updated

Spybot Search and Destroy quickly hunts down all those odious applications that are secretly bundled in with many "advertiser-supported" utilities. It also provides active protection against the current plague of browser hijackers, auto-dialers and other surreptitiously downloaded scumware products. My second choice in this category is Ad-aware SE. It's free too and has a simpler user interface though the free phiên bản lacks the active protection offered by Spybot. I use both Spybot and Ad-aware as they tend to find slightly different things. I recommend that you use both as well.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (2.5MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (1.7MB)


Best Free Malware Prevention New

These days all users face a real risk of malicious programs secretly installing themselves on your computer. Anti-virus and anti-spyware products Giúp reduce the chance of infection but you can really enhance your protection by installing WinPatrol, which provides a vital "last ditch" defense layer by telling you when a product is trying to change any of the critical settings on your PC such as the registry and auto-start areas. WinPatrol simply throws up a dialog asking whether you want to allow the change or not. It's simple but highly effective. The only downside is the messages can confuse some inexperienced users. That reservation aside, this is a product that should be on every PC. (785KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Browser New

Internet Explorer is a great browser but it has become such a target for malicious exploit that it now has become a security risk. There are several excellent alternatives but my top pick goes to Mozilla FireFox. It's faster and leaner than Internet Explorer and since the release of phiên bản 1PR, it's stable and reliable. It loads a little slower than IE but once running, it zips along at lightning speed. With tabbed browsing and more free extensions than you could ever want, it offers a major upgrade in your browsing experience. Unlike IE, it's also standards compliant. FireFox is now my everyday browser though occasionally I have to fire up IE to browse a site designed around IE's non standard features. (4.7MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Browser Accelerator

There are dozens of products that claim to speed up your surfing

but most have little effect. NaviScope is different - it actually works! Not only does it speed up your surfing it also offers optional ad, pop-up, cookie and JavaScript blocking, an extensive set of diagnostic tools and more bells and whistles than you can imagine. My only beef is that the tool bar is very

obtrusive so once you set up NaviScope, you should select the option to turn off the toolbar. If you need it, you can always bring it up again though the taskbar icon. (614KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free File Manager Updated

Windows Explorer is fine for simple file management activities but when you have some serious work to do, you need a two pane file manager. I use Directory Opus which is excellent but costs $59. Recently I discovered xplorer². It offers most of the functionality of Directory Opus and is totally free. As a bonus, its user interface is very similar to Windows Explorer, so most users will find this tool easy to learn and use.(575KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Anonymous Surfing Service

There are lots of reasons folks have for wanting to surf anonymously, ranging from simple paranoia to possibly being murdered by a malevolent foreign government. Whatever the reasons, commercial services that offer anonymity are doing real well. However one of the best services, JAP, is totally free and its level of secrecy is better than many commercial systems. However expect your surfing to slow down as you'll be relayed through a chain of servers. You'll also need to change your browser settings to work through a proxy.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Software Suite

GNUWin II is a free software compilation for Windows. This huge suite features dozens of programs including free alternatives to many expensive commercial products. There is Abi Word as an alternative for MS Word, OpenOffice for MS Office XP, The Gimp for Adobe Ph*tosh*p, Gzip for WinZIP are dozens more. Taken collectively this suite provides more than enough software to completely set up a PC without spending a cent on applications or utilities. The suite is available or CD or you download the CD image and cut your own.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Notepad Replacement

There are lots of text editors and Notepad replacements. Some of these aspire to be programming editors while others try to be word processors. What I love about EditPad is that, unlike the others, it concentrates on simply being a better plain text editor and it succeeds brilliantly. It has a Notepad like interface combined with tabbed document windows and the ability to open as many documents as you like with no file size limitations. I use it every day for tasks as diverse as autograph Support Alert Newsletter to examining my web log files. Some of the latter can be up to 100MB, yet EditPad handles these huge files with ease. (849KB).


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Hotkey Utility

Hotkeycontrol XP is a free utility that allows you to define your own hotkeys so that a single key press can launch an application, insert commonly used text, change your volume, or just about anything else. Hotkeycontrol works with all versions of Windows from 98 onwards, though some features will only work with Win2K or XP. (0.91KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Registry Cleaner

To keep the registries on my PCs in top running order I use Fix-It utilities This is a commercial product but I must admit that Toni Helenius' Easy Cleaner performs almost as well and is totally free. As a bonus, it will also detect duplicate files and Giúp you clean up temp files to make more disk space. Remember though, as with every Registry cleaner, to back up your Windows Registry before use. (2.64MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


The Best Bookmark Cleaner

AM-DeadLink scans your bookmark file for dead links or duplicate links. When I tried it on my huge favorites file I discovered 17% of my links were dead. I've now got a much leaner set of favorites and the comfort of knowing that the links actually work. (546KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Route Tracer

3D Traceroute graphically displays Internet route information. You can use it for technical tasks such as diagnosing slow connections or for general purpose snooping like determining the location and owner of a web site or tracing spammers. (996KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


The Best Free Screen Capture Utility

I've used over half a dozen screen-capture utilities and none of them has really satisfied. Until now. Gadwin screen capture does exactly what I want in the way I want. Further, it avoids the trap of providing lots of useless and confusing features. It's the little things that count like making the hot key PrtSc so I don't have to remember it, and automatically sequentially naming the output files for multiple screen shots. Gadwin will stay on my PC permanently. (976KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


The Best Free Search Bar Updated

Dave’s Quick Search Bar is a free utility that gives you the same easy access to Google searches as Google's own search bar but wait, there’s more. It also provides access to the excellent Teoma, FAST and other search engines. Because it resides in your task bar, it's accessible from any application. Comes with a host of other features such as dictionary/thesaurus access and even a calculator. If that's not enough for you, it's totally customizable. A serious second choice is the new Google DeskBar which shares many of the features of Dave's Search Bar but is geared exclusively to Google searches.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (380KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (452KB)


Best Free Download Accelerator Updated

Star Downloader 1.43 is not only free of charge, it's free of ads, spyware and other undesirable extras packed into most free download accelerators. On top of that, it is blindingly fast and has a raft of features including automatic mirror site detection, automatic resumption of failed downloads, download scheduling, anti-virus integration and more. If you are not yet using a download accelerator, go get this product and start counting the time you save. The faster your internet connection, the more you will gain. Users with slow modem connections will, unfortunately, benefit least. (1.4MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Trojan Scanner/Trojan Remover New

Ewido the best of a new crop of anti-Trojan programs. On my recent tests over at Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! it emerged as was one of the few products that could reliably detect polymorphic and process injecting Trojans that were totally missed by anti-virus products like Norton and AVG. No, it's not as good as TDS-3 or Trojan Hunter but you get what you pay for. You see, the free phiên bản of Ewido doesn’t have a memory monitor but the on-demand scanner is so good you'll have no complaints. The free phiên bản download is actually the same as the paid phiên bản but after 14 days the memory monitor becomes non-functional. I recommend all readers download the product and scan their PCs weekly. I suspect you may be surprised at what you will find. I've also included a link to my full Ewido review for those who want to know more about the product prior to downloading.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (2.2MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Web Site Ripper New

HTTrack is one impressive product: it's easy to use, has an excellent user interface, offers every feature you could want, is blindingly fast and free of any adware as well. If you like to download web sites so that you can "browse them offline", this is the product to get. (3.23MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free DLL Cleaner Updated

Over time most PCs become cluttered up with the unwanted remainders of long deleted programs. DLL Archive is a free utility that will scan your PC for DLLs that are no longer referenced. You can then archive the unwanted programs away or delete them entirely. Archived items can easily be restored to their original location if any problems arise. (227KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free File Cleaner

I've tried quite a few commercial products designed to clean unneeded temporary files off your hard disk but must say that the free utility "Empty Temp Folders" ranks with the best. It takes a few minutes to set up but after that, just press a button to recover many megabytes of disk space. (667KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Resource Meter

This is cute. TinyResMeter is an itsy-bitsy system monitor. Unlike many other monitors, it doesn't consume a lot of CPU utilization in order to tell you your CPU utilization. In addition to CPU usage, you can optionally monitor cache, RAM, page file and swap file usage, running processes and threads, disk space utilization and a number of other parameters as well.

Also built-in, is a screen grabber that saves the current screen to disk when you press PrintScreen. How they fit all this into 96KB beats me.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Spam Filter for the Average User Updated

Mailwasher is for most folk, the easiest way of dealing with Spam. It's a free email preview utility that allows you to check your email on your mail server before you download it to your PC. The advantage of this approach is that you can kill unwanted messages including spam, viruses and large attachments before they get anywhere near your computer. Mailwasher automatically flags for you any messages containing viruses and possible spam which makes for quick and easy identification. It also will send a message back to the spam mail sender saying that their message could not be delivered. Hopefully this will encourage some spammers to take your name off their mailing list. The free phiên bản only handles only one POP email account but that's sufficient for most users. If you need multiple account try XTerminator which provides many of the same features of Mailwasher though with a less elegant interface.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (1.35MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (1.87MB)


Best Free Spam Filter for Experienced Users Updated

When it comes to effectiveness, POPFile beats the pants off most other spam filters I've tried. But this effectiveness takes a little time to develop. POPFile is a statistical filter so it has to be trained to recognize your spam from your normal mail. It takes a week or so before it starts becoming accurate and best results may take a month or more. POPFile works as a proxy mail server so that means that it can be used with any POP email client. Setup is reasonably straightforward for experienced users but beginners should stick with Mailwasher. Outlook users should check out SpamBayes, another open source statistical filter that offers an Outlook plug-in that makes it more more convenient to use.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (4.3MB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (3.6MB)


Best Free PopUp Stopper Updated Updated

The Proxomitron is not like your average popup stopper. It operates by filtering and transforming all your Web pages on the fly. As a result you can not only stop pop-ups but pop-unders, ads, flash animations, status bar scrollers and just about anything else. Besides, next time you are asked what pop-up stopper you use, you can answer; "why, I use The Proxomitron" and how cool is that. The first link below is to phiên bản 4.5, the last and final phiên bản of this superb utility. The following two links offer useful setup and usage tips. Note: For Novice PC users I suggest you try the news Google tool bar rather than The Proxomitron. It's free as well and has an excellent popup filter built in. It's not as flexible as as The Proxomitron, but it requires no setup. As a bonus it also makes Google searches easier.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Best Free Sticky Notes Utility New

Some people hate these programs others swear they can't work effectively without them. I used to be in the first category but with so many things on my plate these days, I'm slowly being converted. The function that I find really useful is the reminder that pops up at a designated time and date. I use it for simple things like "put up the latest issue on the web site." ATnotes is a neat implementation that features configurable alarms, resizable windows, variable fonts and a host of other useful features. The product is remarkably similar to the commercial sticky notes utility called, TurboNotes. Is imitation the sincerest form of flattery? Maybe not. (723KB)


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


(c) by [email protected]

By naka67nhh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement