Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By auduongtruongphuoc
#676191 Mình đang học Pascal mà có phần chia MOD, DIV với số âm mình không biết làm thế nào ?

Có lấy dấu - hay không?

VD: -7 MOD 3 = ?

7 MOD -3= ?

9 - 7 DIV 3 = ?

Mình tìm trên mạng thì thấy mỗi trong exel thì nó lấy dấu của số chia. Không biết trong Pascal lấy dấu như thế nào hay là làm như bình thường ?

các bạn giúp mình với. Thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By oanhoanh91_2009
#676399

Các hoạt động của Mod (Modulus) được xác định bởi tiêu chuẩn Pascal (ISO / IEC 7185) như sau:

Kết quả i mod j sẽ lỗi nếu j=0 hay j<0. Giá trị của i mod j là giá trị của (i-(k * j)) sao cho 0 <= i mod j <j Theo định nghĩa xác lập phép tính MOD trên thì số chia phải là số dươngi mod j phải là số không âm.

VD: -7 MOD 3 = 2 (chứ không phải -1)

7 MOD -3= ? (lỗi theo định nghĩa)

9 - 7 DIV 3 = 7

Bạn có thể thử lại với Pascal (bạn thử gán j<=0):


program mods(output);

var

i : -3..3;

j : 1..3;

begin

for i := -3 to 3 do

for j := 1 to 3 do

writeln(i:1, ' mod ', j:1, ' = ', i mod j : 1);

end.

By forget_me_not_nhuquynh
#676400 Mình chưa hiểu phần này lắm " Giá trị của i mod j là giá trị của (i-(k * j)) sao cho 0 <= i mod j <j ".

Giá trị của k tính tính như thế nào?

Mà bạn giải thích -7 MOD 3 = 2 là vì sao ? Tính như thế nào dc không?

Đối với DIV thì thế nào ?

Thank bạn nhiều.
By me_o
#676401 Mình quên không hỏi bạn là đang dùng Pascal gì (Excel thì hàm MOD lại tính khác)? Nếu là Turbo Pascal thì đơn giản: các phép toán MOD và DIV chỉ không thực hiện được trên tập hợp các số thực thôi. Bạn hoàn toàn tính được như phép tính đại số:

- DIV là phép toán lấy phần nguyên của thương (5 div 3 =1).

- MOD là phép toán lấy số dư trong phép chia chỉ lấy thương là số nguyên (5 mod 3 =2).

Như vậy:

-7 DIV 3 = -2, -7 DIV -3 = 2.

-7 MOD 3 = -1 (-7 - 3*-2 = -7 + 6 = -1)

7 MOD -3 = 1 (7 - -3*-2 = 7 - 6 = 1)

-7 MOD -3 = -1 (-7 - -3*2 = -7 + 6 = -1)

9 - 7 DIV 3 = 7
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement