Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By manhhoxuattran
#676190 Mình đang dùng Windows 8, khi chạy Run gõ vào gpedit.msc thì nó báo lỗi :"Windows cannot find 'gpedit.msc'. Make sure you typed the name corectly, and then try again."

Vì sao thế các bạn nhỉ ?
By hongchi0502
By hanhthien2
#676409 ào notepad gõ:
Mã: Chọn tất cảWindows Registry Editor phiên bản 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
"Restrict_Run"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
"Restrict_Run"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC]
"RestrictToPermittedSnapins"=dword:00000000


save lại với với đuôi .reg >> vd: fix.reg !![


chạy file reg lên là dc !!


Nhớ cài thêm NET Framework 3.5 !
By jomyolovejulyes
#676410 Chỉ có bản Pro, enterprise mới có chức năng truy cập vào Policy Editor thôi nhé. Dự là máy của các bạn đang dùng là bản single language
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement