Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By rose_huynh89
#672764 Bạn xem lại cấu trúc của hàm Vlookup:

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Tùy chọn range_lookup (0 hay 1, FALSE hay TRUE) nếu giải thích kĩ thì dài dòng lắm. Bạn chỉ ghi nhớ là khi giá trị dò tìm có trong vùng tiêu chuẩn thì bạn dùng 0 hay không dùng cũng trả kết quả đúng (với điều kiện dữ liệu trong vùng tiêu chuẩn chưa được sắp xếp hay sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn). Còn khi giá trị dò tìm chỉ tìm được giá trị gần đúng trong vùng tiêu chuẩn thì tùy chọn 0 (False) hay 1 (True) bắt buộc phải có. Cách dùng như thế nào thì khi cần bạn sẽ tìm hiểu thêm.

Như vậy trong trường này bạn không nhập 0 cũng không có gì sai cả. Nhưng nếu bạn sort cả vùng tiêu chuẩn theo thứ tự từ Z->A thì công thức sẽ xuất hiện lỗi và kết quả sai hoàn toàn.

Chính vì vậy nên mình và các bạn ghi 0 trong công thức cho... an toàn
By daobuoctrenmay_dl_2007
#672765 ->Thank nhé bạn lion công thức đúng rùi nhưng dài quá!hix !thế còn 3,0 rùi 4,0 và 5,0 cuối mỗi hàm nghĩa là gì vậy bạn ->Thank nhé bạn lion công thức đúng rùi nhưng dài quá!hix !thế còn 3,0 rùi 4,0 và 5,0 cuối mỗi hàm nghĩa là gì vậy bạn VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Lookup_value:là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm.

Table_array: là bảng dùng để dò tìm.

Col_index_num: là số thứ tự của cột. (ở đây là có các cột tương ứng 3,4,5)

[range_lookup]: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm.

True hay 1, tức Cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. (1,2,3,..; A,B,C..)

False hay 0:Cột đầu tiên trong table_array không cần sắp xếp theo thứ tự nào cả. không thấy nó trả về #N/A.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement