Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Billie
#672565 Lập công thức để điền dữ liệu vào cột GIÁ,bằng cách dựa vào Mã số trong ô BẢNG 1,nếu LOẠI là 1 lấy gía trong cột GIÁ 1,nếu LOẠI là 2 lấy gía trong cột GIÁ 2,nếu LOẠI là lấy gía trong cột GIÁ 3! câu này em không biết giải làm sao nữa nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ
By dauyeu1248
#672587 Bạn dùng hàm right, left kết hợp với vlookup, hlookup nhé! Lâu rồi không làm

Nếu thử không được gửi file excel lên đây bạn nha!
By q_thangdhkt
#672589 Có nhiều cách, mình dùng hàm VLOOKUP và IF. Bạn thấy trong công thức loại 1, 2 mình ghi "1", "2" vì khi cắt chuỗi sẽ được định dạng kí tự chứ không phải số. Bạn quên điều này thì sẽ bị báo lỗi hay trả kết quả sai .

- Nếu công thức ô D3 là =LEFT(A3,1) (kí tự) thì công thức cho ô F3 là

=VLOOKUP(B3,$B$14:$E$18,IF(D3="1",2,IF(D3="2",3,4)),0)

- Nếu công thức ô D3 là =LEFT(A3,1)*1 (số) thì công thức cho ô F3 là

=VLOOKUP(B3,$B$14:$E$18,IF(D3=1,2,IF(D3=2,3,4)),0)
By thang4_1976
#672758 bạn TUAINHAN ơi!bạn giải thích rõ hơn xíu được k mình vẫn chưa hỉu lắm +_+!mình mù exel mà!

=VLOOKUP(B3,$B$14:$E$18,IF(D3=1,2,IF(D3=2,3,4)),0) ý nghĩa cái công thức này là sao vậy bạn
By chaykut3_0238
#672759 bạn TUAINHAN ơi!bạn giải thích rõ hơn xíu được k mình vẫn chưa hỉu lắm +_+!mình mù exel mà!

=VLOOKUP(B3,$B$14:$E$18,IF(D3=1,2,IF(D3=2,3,4)),0) ý nghĩa cái công thức này là sao vậy bạn vlookup là hàm tham chiếu theo cột

B3 là giá trị cần tham chiếu, ở đây là tên các loại máy

$B$14:$E$18 là bảng tham chiếu, bảng này không thay đổi nên cần đặt trong vùng giá trị tuyệt đối, ở đây chính là bảng các loại giá

IF(D3=1,2,IF(D3=2,3,4)) là vị trí cột dc tham chiếu. bạn cần lấy ra dc loại máy ở cột D3 để sử dụng hàm if này

0 là do bảng tham chiếu này không cần sắp xếp, còn nếu sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì sẽ thay là 1.
By duy_khuong71291
#672760 Đầu tiên tính cột D

=LEFT(A3,1)

Sau tính cột F

=IF(D3="1",VLOOKUP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,3,0),IF (D3="2",VLOOKUP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,4,0),VLOOK UP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,5,0)))

vì số ở không ở dạng số nên "1","2"...

Doanh thu= Giá*SL
By Ives
#672761 Lấy giá trị của ô B3 (MÁY CƯA) dò trong vùng tiêu chuẩn, nếu gặp thì xem ở D3 nó là loại nào, nếu loai 1 thì chọn giá trị ở cột 2 vùng tiêu chuẩn (GIÁ 1), loại 2 thì lấy giá trị ở cột 3 (GIÁ 2), nếu khác thì lấy giá trị cột 3.

Một cách khác để viết công thức:

=VLOOKUP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,IF(LEFT(A3)="1",3 ,IF(LEFT(A3)="2",4,5)),0)
By hilly_cheryl22444
#672762 Theo tui đoán , cậu có cột A là GIÁ 1, cột B là GIÁ 2, cột C là GIÁ 3 v.v.... Giả sử cột E là Mua loại GIÁ 1, cột G là Mua loại GIÁ 2


Vậy cột H là cột tính tiền . Thì làm bản tính cộng

A B C E F G H

GIÁ 1 GIÁ 2 GIÁ 3 Mua A Mua B Mua B Trả tiền

1 3 5 1 2 =(A2*D2)+(B2*E2)+(F2*C2)

5 10 15

7 15 20

10 20 30


Nếu cậu post cái hình thể cột excel thì dễ hiểu cậu muốn gì . Có rất nhiều cách để viết Formulas hay VBA . Miễn là post rõ, người ta hiểu mới giúp được
By kawaii_4me
#672763 Đầu tiên tính cột D

=LEFT(A3,1)

Sau tính cột F

=IF(D3="1",VLOOKUP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,3,0),IF (D3="2",VLOOKUP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,4,0),VLOOK UP(RIGHT(A3,1),$A$14:$E$18,5,0)))

vì số ở không ở dạng số nên "1","2"...

Doanh thu= Giá*SL ->Thank nhé bạn lion công thức đúng rùi nhưng dài quá!hix !thế còn 3,0 rùi 4,0 và 5,0 cuối mỗi hàm nghĩa là gì vậy bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement