Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By loveyou_anhyeu2006
#670471 Máy mình không hiểu sao mấy hôm nay lại biến mất hết mấy cái icon trên Taskbar

IDM, Volume, Unikey... đều bị mất sạch trơn . Có cái Volume thì mình vào Manager uninstall rồi cài lại thì nó hiện, nhưng khởi động lại là lại mất

Còn mấy cái IDM, Unikey nó không hiện lên, nhưng bấm phím tắt thì vẫn điều khiển được.

Vào trong Customize Notifications cũng không hiện lên được luôn

Bây giờ mở máy lên xài ức chế lắm. Có ai biết cách khắc phục thì chỉ giùm mình cái!


Thank trước!!!
By wellcomeblackcat
#670520 Máy mình không hiểu sao mấy hôm nay lại biến mất hết mấy cái icon trên Taskbar

IDM, Volume, Unikey... đều bị mất sạch trơn . Có cái Volume thì mình vào Manager uninstall rồi cài lại thì nó hiện, nhưng khởi động lại là lại mất

Còn mấy cái IDM, Unikey nó không hiện lên, nhưng bấm phím tắt thì vẫn điều khiển được.

Vào trong Customize Notifications cũng không hiện lên được luôn

Bây giờ mở máy lên xài ức chế lắm. Có ai biết cách khắc phục thì chỉ giùm mình cái!


Thank trước!!! B1:Start-->Run-->gõ regedit-->Enter


B2:Trong Windows Registry Editor vừa được mở bạn tìm đến.
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify. Nhấn giữ nút Ctrl chọn “IconStreams” và “PastIconsStream” sau đó nhấn nút Delete và click Yes để xóa 2 giá trị này đi. Sau khi xóa xong thì tắt cửa sổ Windows Registry Editor và làm tiếp bước 3.


B3:Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager lên và chọn tab Process sau đó tìm đến “explorer.exe” và click vào End Process -> End Process.


B4:Từ Task Manager bạn click chọn File -> New Task(Run..) sau đó gõ vào “explorer.exe” và click OK.

- Click vào tab Users chọn User Account mà bạn đang dùng click chuột phải và chọn Log Off.


B5:Đăng nhập vào lại xem thía nào


Good luck...
By ken_baby_lovely
#670537 B1:Start-->Run-->gõ regedit-->Enter


B2:Trong Windows Registry Editor vừa được mở bạn tìm đến.
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify. Nhấn giữ nút Ctrl chọn “IconStreams” và “PastIconsStream” sau đó nhấn nút Delete và click Yes để xóa 2 giá trị này đi. Sau khi xóa xong thì tắt cửa sổ Windows Registry Editor và làm tiếp bước 3.


B3:Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager lên và chọn tab Process sau đó tìm đến “explorer.exe” và click vào End Process -> End Process.


B4:Từ Task Manager bạn click chọn File -> New Task(Run..) sau đó gõ vào “explorer.exe” và click OK.

- Click vào tab Users chọn User Account mà bạn đang dùng click chuột phải và chọn Log Off.


B5:Đăng nhập vào lại xem thía nào


Good luck... Tới đó rồi không thấy Local đâu hết à
By pigletandmouse
#670538 Tới đó rồi không thấy Local đâu hết à Bạn dùng windows gì...

XP ah...bạn phải nói rõ ra chứ...


B1:Start-->Run-->gõ regedit-->Enter


B2:Trong Windows Registry Editor vừa được mở bạn tìm đến.
Code: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Nhấp đôi vào PastIconsStream nó hiện ra bảng value.Bạn ấn Ctrl + A-->Delete xoá sạch value nó đi.

Sau khi xóa xong thì tắt cửa sổ Windows Registry Editor và làm tiếp bước 3.


B3:Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager lên và chọn tab Process sau đó tìm đến “explorer.exe” và click vào End Process -> End Process.


B4:Từ Task Manager bạn click chọn File -> New Task(Run..) sau đó gõ vào “explorer.exe” và click OK.

- Click vào tab Users chọn User Account mà bạn đang dùng click chuột phải và chọn Log Off.


B5:Đăng nhập vào lại xem thía nào


Good luck...
By thanhmai_thanhmai900
#670539 Bạn dùng windows gì...

XP ah...bạn phải nói rõ ra chứ...


B1:Start-->Run-->gõ regedit-->Enter


B2:Trong Windows Registry Editor vừa được mở bạn tìm đến.
Code: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Nhấp đôi vào PastIconsStream nó hiện ra bảng value.Bạn ấn Ctrl + A-->Delete xoá sạch value nó đi.

Sau khi xóa xong thì tắt cửa sổ Windows Registry Editor và làm tiếp bước 3.


B3:Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager lên và chọn tab Process sau đó tìm đến “explorer.exe” và click vào End Process -> End Process.


B4:Từ Task Manager bạn click chọn File -> New Task(Run..) sau đó gõ vào “explorer.exe” và click OK.

- Click vào tab Users chọn User Account mà bạn đang dùng click chuột phải và chọn Log Off.


B5:Đăng nhập vào lại xem thía nào


Good luck... OK, để mình coi thử
By zduongduongz0690
#670540 Bạn dùng windows gì...

XP ah...bạn phải nói rõ ra chứ...


B1:Start-->Run-->gõ regedit-->Enter


B2:Trong Windows Registry Editor vừa được mở bạn tìm đến.
Code: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Nhấp đôi vào PastIconsStream nó hiện ra bảng value.Bạn ấn Ctrl + A-->Delete xoá sạch value nó đi.

Sau khi xóa xong thì tắt cửa sổ Windows Registry Editor và làm tiếp bước 3.


B3:Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager lên và chọn tab Process sau đó tìm đến “explorer.exe” và click vào End Process -> End Process.


B4:Từ Task Manager bạn click chọn File -> New Task(Run..) sau đó gõ vào “explorer.exe” và click OK.

- Click vào tab Users chọn User Account mà bạn đang dùng click chuột phải và chọn Log Off.


B5:Đăng nhập vào lại xem thía nào


Good luck... Èo! K xóa được mấy cái trong Value đó
By buivananh_xg
#670577 Èo! Tắt máy mở lại là mất nữa @@ Điều này chứng tỏ lâu rồi bạn chưa cài lại Win...Và còn setup and remove khá nhiều chương trình nữa...

Thôi chốt phát cuối cùng k được nữa thì mình bó tay...chắc bạn chỉ có cài lại windows mới fix được nó thôi


Bạn vào Registry Editor tìm theo đường dẫn
Code: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Nhấn giữ nút Ctrl chọn “IconStreams” và “PastIconsStream” sau đó nhấn nút Delete và click Yes để xóa 2 giá trị này đi.

Close Registry Editor và restart lại máy


p/s:Windows sẽ tự tạo mới lại 2 key đó cho bạn...


Good luck...
By zunzunny_taddy
#670578 Điều này chứng tỏ lâu rồi bạn chưa cài lại Win...Và còn setup and remove khá nhiều chương trình nữa...

Thôi chốt phát cuối cùng k được nữa thì mình bó tay...chắc bạn chỉ có cài lại windows mới fix được nó thôi


Bạn vào Registry Editor tìm theo đường dẫn
Code: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ TrayNotify Nhấn giữ nút Ctrl chọn “IconStreams” và “PastIconsStream” sau đó nhấn nút Delete và click Yes để xóa 2 giá trị này đi.

Close Registry Editor và restart lại máy


p/s:Windows sẽ tự tạo mới lại 2 key đó cho bạn...


Good luck... Cái bản ghost tự làm còn nằm trong máy, mới ghost cách đây 4 tháng

Mình mua cái key Norton, cài windows lại làm gì
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement