Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Gofried
#670457 Làm theo mục #2 này là đx ý là mình allow rồi,mình mún lần sau vào web đó không bị hỏi nữa,trước mình thấy nó có cái bảng don't ask me again,jo chỉ có mỗi bảng allow hay no thôi
By aikiutuido_cobanmatchotuiday
By river_711
#670461 vào trang web nào cũng hiên cái lỗi này hết hay sao bạn hình như là trang hiỏi trang không hỏi thì phải
By Bartlet
#670444 khi vào web thì nó xuất hiện thông báo như thế này:"This website is requesting access and control of the Java application above. Allow access only if you trust the web site and know that the application is intended to run on this site".Mỗi lần vào ó đều hỏi như thế,phải access thì nó mới nhận,có cách chỉnh nào mà lầ sau không xuất hiện cái bảng đó nữa ko?thanks
By nguyen_manh_h
#670455 Nguyên nhân: Trang web này sử dụng mã JavaScript kết hợp với các ứng dụng Java. Thông báo này được hiển thị để thông báo cho bạn về những vấn đề bảo mật trong trang web.

Giải pháp:
Allow: Cho phép truy cập chỉ khi bạn tin tưởng trang web và biết rõ các ứng dụng được thiết kế để chạy trên trang web này.

Do Not Allow (recommended): Không cho phép truy cập(đề nghị): Ngăn chặn các trang web truy cập và chạy các ứng dụng Java để bảo đảm các biện pháp bảo mật cho hệ thống và các tập tin của bạn.
By dongchoac_ch
#670456 Nguyên nhân: Trang web này sử dụng mã JavaScript kết hợp với các ứng dụng Java. Thông báo này được hiển thị để thông báo cho bạn về những vấn đề bảo mật trong trang web.

Giải pháp:
Allow: Cho phép truy cập chỉ khi bạn tin tưởng trang web và biết rõ các ứng dụng được thiết kế để chạy trên trang web này.

Do Not Allow (recommended): Không cho phép truy cập(đề nghị): Ngăn chặn các trang web truy cập và chạy các ứng dụng Java để bảo đảm các biện pháp bảo mật cho hệ thống và các tập tin của bạn. Làm theo mục #2 này là đx
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement