Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By kimhisu12
#664759 CÁCH KHẮC PHỤC LỖI SSL HIỆU QUẢ:

THƯỜNG CÓ 2 LOẠI:

+LOẠI 1 : SỬA THỜI GIAN CHO KHỚP VỚI THỜI GIAN THỰC LÀ OK.

+LOẠI 2 : DO BẠN TẢI PHẦN MỀM NÀO ĐÓ CÓ MẶC ĐỊNH FILE HOSTS, HOẶC DO FILE HOSTS CỦA BẠN BỊ ĐIÊN. KHIẾN BẠN KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC WEBSITE

VÍ DỤ : FACEBOOK

CÁCH KHẮC PHỤC NÓ LÀ: BẠN TÌM FILE HOSTS, MỞ FILE RA BẰNG NOTEPAD VÀ TÌM NHỮNG DÒNG CÓ CHỨA TỪ FACEBOOK. VÍ DỤ :

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

69.171.224.33 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

69.171.229.72 pixel.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 blog.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 connect.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

BẠN XÓA NÓ ĐI VÀ SAVE LẠI. RỒI OK. ( MÌNH THI KHUYÊN BẠN NÊN COPPY NÓ VÀO WORD ĐỂ LÚC NÀO ĐÓ MUỐN CHẶN TÊN CỜ HÓ NÀO VÀO FACE Ở PC CỦA MÌNH THÌ MỞ FILE HOSTS RA COPPY NÓ VÀO LẠI :v )

Chúc các bạn thành công, có gì liên hệ facebook : Lu.LQD
By si.roho
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement