Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By rymeroz
By phuonganh103
#663625 What's the difference between the "Analysis ToolPak" and "Analysis ToolPak - VBA"?


The "Analysis ToolPak" makes the expanded set of functions available within your Microsoft Excel worksheets.


The "Analysis ToolPak - VBA" makes the functions available to your code modules in Visual Basic for Applications, which also ships with Microsoft Excel. These VBA tools are for more advanced users and software programmers.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement