Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By saint3n
#662480 tình hình là mình đang làm bài tập excel: tính tổng tiền của từng loại hàng theo bảng thống kê.mình dùng hàm sumif(quét ô mã hàng rồi f4,left(mã hàng,3),quét ô tổng tiền rồi f4) mình dùng hàm như vậy có j` sai không mà sao lúc nào nó cũng đưa về giá trị 0 hết.mấy bạn pro giúp mình được nha.thanksssss nhìuBấm vào đây để đăng nhập và xem link! Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By zjalan9
#663626 - Không có gì sai hết nhưng mà không đúng. Vì Criteria trong hàm Sumif phải là dữ liệu có sẳn, nếu bạn muốn Criteria là công thức thì phải dùng hàm DSum.

- Bạn được phép dùng kí tự thay thế ? hay * cho Criteria. Ví dụ: L1A*, điều kiện là 3 kí tự đầu tiên phải là L1A còn sau đó là gì cũng... được.

- Bạn xem 2 công thức mình dùng hàm SumIf cho ô G15

1. =SUMIF($D$3:$D$8,"L1A*",$L$3:$L$8) -> 2892750

Với công thức này bạn không thể sao chép được mà phải viết lại công thức cho mỗi dòng dưới G16 (=SUMIF($D$3:$D$8,"L1B*",$L$3:$L$8)),

G17 (=SUMIF($D$3:$D$8,"L3A*",$L$3:$L$8))

2. =SUMIF($D$3:$D$8,E15&"*",$L$3:$L$9) -> 2892750

Với công thức này bạn hoàn toàn có thể sao chép xuống và ô điều kiện sẽ được thay thế tự động.
By hoclamnguoi_nhn_hmt
#663635 thanks bạn nhiều!!!!!!!! à bạn chỉ giúp mình hàm dsum được không.mình mới nhập môn nên còn chưa hiểu nhiều... Hàm đó dùng để Cộng các số trong cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.DSUM(database, field, criteria)

Trong đó

Database: Phạm vi ô tạo thành danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa nhãn cho mỗi cột.
Field: Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập nhãn cột đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ như "Tuổi" hoặc "Lợi tức" hay một số (không có dấu ngoặc kép) thể hiện vị trí cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ 2, v.v.
Criteria: Là phạm vi ô có chứa điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể dùng bất kỳ phạm vi nào cho đối số criteria, miễn là nó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement