Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Coy
#95261 Mình mới sưu tầm được một số hàm trong excel nếu còn thiếu sót gì thìo các bạn bổ sung nha:

HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU & DANH SÁCH

1. DAVERAGE

2. DCOUNT

3. DCOUNTA

4. DGET

5. DMAX

6. DMIN

7. DPRODUCT

8. DSTDEV

9. DSUM

10. DVAR

11. DVARP

12. GETPIVOTDATA

HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN

1. DATE

2. DATEVALUE

3. DAY

4. DAYS360

5. EDATE

6. EOMONTH

7. HOUR

8. MINUTE

9. MONTH

10. NETWORKDAYS

11. NOW

12. SECOND

13. TIME

14. TIMEVALUE

15. TODAY

16. WEEKNUM

17. WORKDAY

18. YEAR

19. YEARFRAC

HÀM NGOẠI LAI

1. EUROCONVERT

2. SQL.REQUEST

HÀM KỸ THUẬT

1. BESSELI

2. BESSELJ

3. BESSELK

4. BESSELY

5. BIN2DEC

6. BIN2HEX

7. BIN2OCT

8. COMPLEX

9. CONVERT

10. DEC2BIN

11. DEC2HEX

12. DEC2OCT

13. DELTA

14. ERF

15. ERFC

16. GESTEP

17. HEX2BIN

18. HEX2DEC

19. HEX2CCT

20. IMABS

21. IMAGINARY

22. IMARGUMENT

23. IMCONJUGATE

24. IMCOS

25. IMDIV

26. IMEXP

27. IMLN

28. IMLOG10

29. IMLOG2

30. IMPOWER

31. IMPRODUCT

32. IMREAL

33. IMSIN

34. IMSQRT

35. SUB

36. IMSUM

37. OCT2BIN

38. OCT2DEC

39. OCT2HEX

HÀM TÀI CHÍNH

1. ACCRINT

2. ACCRINTM

3. AMORDEGRC

4. AMORLINC

5. COUPDAYBS

6. COUPDAYS

7. COUPDAYSNC

8. COUPNCD

9. COUPNUM

10. COUPPCD

11. CUMIPMT

12. CUMPRINC

13. DB

14. DDB

15. DISC

16. DOLLARDE

17. DOLLARFR

18. DURATION

19. EFFECT

20. FV

21. FVSCHEDULE

22. INTRATE

23. IPMT

24. IRR

25. ISPMT

26. MDURATION

27. MIRR

28. NOMINAL

29. NPER

30. NPV

31. ODDFPRICE

32. ODDFYIELD

33. ODDLPRICE

34. ODDLYIELD

35. PMT

36. PPMT

37. PRICE

38. PRICEDISC

39. PRICEMAT

40. PV

41. RATE

42. RECEIVED

43. SLN

44. SYD

45. TLIILEQ

46. TBILLPRICE

47. TBILLYIELD

48. VDB

49. XIRR

50. XNPV

51. YIELD

52. YIELDISC

53. YIELDMAT

HÀM THÔNG TIN

1. CELL

2. COUNTBLANK

3. ERROR.TYPE

4. INFO

5. IS

6. ISEVEN

7. ISODD

8. N

9. NA

10. TYPE

HÀM LUẬN LÝ

1. AND

2. FALSE

3. IF

4. NOT

5. OR

6. TRUE

HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM CHIẾU

1. ADDRESS

2. AREAS

3. CHOOSE

4. COLUMN

5. COLUMNS

6. HLOOKUP

7. HYPERLINK

8. INDEX

9. INDIRECT

10. LOOKUP

11. MATCH

12. OFFSET

13. ROW

14. ROWS

15. RTD

16. TRANSPOSE

17. VLOOKUP

HÀM TOÁN HỌC

1. ABS

2. ACOS

3. ACOSH

4. ASIN

5. ASINH

6. ATAN

7. ATAN2

8. ATANH

9. CEILING

10. COMBIN

11. COS

12. COSH

13. COUNTIF

14. DEGREES

15. EVEN

16. EXP

17. FACT

18. FACTDOUBLE

19. FLOOR

20. GCD

21. INT

22. LCM

23. LN

24. LOG

25. LOG10

26. MDETERM

27. MINEVERSE

28. MMULT

29. MOD

30. MROUND

31. MULTINOMIAL

32. ODD

33. PI

34. POWER

35. PRODUCT

36. QUOTIENT

37. RADIANS

38. RAND

39. RANDETWEEN

40. ROMAN

41. ROUND

42. ROUNDDOWN

43. ROUNDUP

44. SERIESSUM

45. SIGN

46. SIN

47. SINH

48. SQRT

49. SQRTPI

50. SUBTOTAL

51. SUM

52. SUMIF

53. SUMPRODUCT

54. SUMSQ

55. SUMX2MY2

56. SUMX2PY2

57. SUMXMY2

58. TAN

59. TANH

60. TRUNC

HÀM THỐNG KÊ

1. AVEDEV

2. AVERAGE

3. AVERAGEA

4. BETADIST

5. BETAINV

6. BINOMDIST

7. CHIDIST

8. CHIINV

9. CHITEST

10. CONFIDENCE

11. CORREL

12. COUNT

13. COUNTA

14. COVAR

15. CRITBINOM

16. DEVQ

17. EXPONDIST

18. FDIST

19. FINV

20. FISHER

21. FISHERINV

22. FORECAST

23. PREQUENCY

24. FTEST

25. GAMMADIST

26. GAMMAINV

27. GAMMLN

28. GEOMEAN

29. GROWTH

30. HARMEAN

31. HYPGEOMDIST

32. INTERCEPT

33. KURT

34. LARGE

35. LINEST

36. LOGEST

37. LOGINV

38. LOGNORMDIST

39. MAX

40. MAXA

41. MEDIAN

42. MIN

43. MINA

44. MODE

45. NEGBINOMDIST

46. NORMDIST

47. NORMINV

48. NORMSDIST

49. NORMSINV

50. PEARSON

51. PERCENTILE

52. PERCENTRANK

53. PERMUT

54. POISSON

55. PROB

56. QUARTILE

57. RANK

58. RSQ

59. SKEW

60. SLOPE

61. SMALL

62. STANDARDISE

63. STDEV

64. STDEVA

65. STDEVP

66. STDEVPA

67. STEYX

68. TDIST

69. TINV

70. TREND

71. TRIMMEAN

72. TTEST

73. VAR

74. VARA

75. VARP

76. WEIBULL

77. ZTEST

HÀM XỬ LÝ CHUỖI

1. ASC

2. BAHTTEXT

3. CHAR

4. CLEAN

5. CODE

6. CONCATENATE

7. DOLLAR

8. EXACT

9. FIND

10. FIXED

11. LEFT

12. LEN

13. LOWER

14. MID

15. PROPER

16. REPLACE

17. REPT

18. RIGHT

19. SEARCH

20. SUBSTITUTE

21. T

22. TEXT

23. TRIM

24. UPPER

25. VALUE


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Dearbourne
#95269 Vào topic này để xem chi tiết các hàm hay tải giáo trình về nhé
Hướng dẫn dùng các hàm trong excel
Blog Tâm sự:
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
By JULIET_0
#95289 potay luôn, thế này thì ai cũng có thể làm được!

Phải viết tên hàm, công dụng, cách dùng, ví dụ minh họa thì tất cả người mới biết được chứ, còn nếu thế này ah, đơn giản vào Excel tra Giúp còn nhanh hơn

By Mabsant
#95365 Trước đây mình vừa " đau" được một tài liệu về các hàm trong excel và ứng dụng, nhưng nay mình làm mất rồi. Tìm lại trên mạng sao khó quá mà chưa thấy.

Các anh chị có cho mình xin với - đến hạn nộp đồ án rồi.

Vô cùng đội ơn.

Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online