Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By sea_snow_angel
#647954 #include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <alloc.h>

#include <dos.h>

int Sequential(int *, int, int);

void Init(int *, int);

void Init(int *A, int n){

int i;

printf("\n Tao laptop day so:");

for (i=0; i<n;i++){

A[i]=random(1000);

printf("%5d",A[i]);

}

delay(1000);

}

int Sequential(int *A, int x, int n){

register i,temp;

for (i=0; i<n ; i ++){

if (A[i] == x)

return(i);

}

return(-1);

}

void main(void){

int *A,n, x, k;clrscr();

printf("\n Nhap n=");

scanf("%d",&n);

printf("\n Nhap so x can tim:");

scanf("%d", &x);

A=(int *) malloc(n*sizeof(int));

k= Sequential(A,x,n);

if ( k>=0)

printf("\n %d o vi tri %d", x,k);

else

printf("\n %d khong thuoc day");

free(A);

getch();

}

e vừa học đến fan tìm kiếm tuần tự nhưng không bjet sửa sao cho ra kquả đúng điền số nào cũng ra 1kquả

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huongquynh082
By thocon_dethuong
#648614 Bạn phải đưa cả đề bài cho dễ hiểu chứ cô giaó e cho mỗi cái tiêu đề khắc phục lỗi trong thuật toán sau và lỗi ở đây là nhập bất kỳ số nào vào cũng đều đưa ra 1 kết quả và k thuộc dãy bài e đang học là tìm kiếm tuần tự
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement