Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By phaply_k19
#623374 11. xuất các số <10000 sao cho tổng các chữ số bằng tích các chữ số.

12. Nhập N>100000. Nếu nhập sai yêu cầu nhập lại. Có 3 loại tiền 10000, 20000 và 50000. Xuất các cách trả N tiền.

13. Nhâp N là số giây. Đổi N ra thành giờ dạng h:m:s

14. Nhập bộ ngày, tháng, năm. Kiểm tra bộ ngày này có hợp lệ không? Nếu hợp lệ cho biết ngày tiếp theo và ngày trước đó.

15. Nhập N là tháng trong năm (1<=N<=12), nếu nhập sai thì nhập lại. Cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.
By bupbexinhus
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement