Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By my_chicken
#622535 em chào các anh chị trên diễn đàn ạ!

các anh ơi dúp em lỗi này với . làm sao để chuyển chữ thường sang chữ in hoa được ạ ? tức là mình có một đoạn văn bản mình muốn chuyển sang in hoa ấy ! em đã chuyển bằng cách nhấn tổ hợp shift + f3 nhưng nó bị lỗi thế này , các chữ không đều nhau ,dúp em chỉnh sửa lỗi này với :
By Alison_Blog
#622660 Bộ font TCVN (ABC) xài font chữ in riêng. Do đó sau khi chuyển đổi xong sang chữ in hoa bạn nên chỉnh lại font chữ (VD .VNTIMEH thay vì dùng .VnTime). Tốt nhất là bạn nên chuyển về chữ thường sau đó đổi sang font chữ in hoa để tránh bị lỗi font.
By manhtruong_z
#622661 em Thank rất nhiều ạ ! nhưng anh ơi sao em làm vẫn không được ? các chữ vẫn không đều nhau ! hay do bộ cài của em có vấn đề ạ ? hay font chữ của em bị dởm ? hướng dẫn em khắc phục với ! em xin chân thành cảm ơn!
By lovelyemmy_2308
#622662 Có cách sau để giải quyết nhanh:

1. Bạn gửi file lên để xem font và bảng mã của file, mọi người sẽ chuyển và hướng dẫn bạn.

2. Bạn download UConvert về chuyển file sang bảng mã Unicode hay VNI:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass download: dx82

( BẠN COPY LINK DÁN VÀO TRÌNH DUYỆT, ĐỪNG BẤM TRỰC TIẾP VÀO LINK )

Xem giới thiệu và hướng dẫn ở trang này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By daiary_kute_evil
#622663 mình dung wourd 2007 khi chuyển tu chu thuờng sang chữ hoa bi như thế này "CộNG HÒA XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM" dung unikey bảng mã unicode, font Arial ai biết sửa xin day bao Thank nhieu
By kAjzU_bEe
#622676 font chữ mình bị như thế này ai biết chỉ dùm mình cái

Phuïtaûi tính toaùn laømoät thoâ soáquan troï maøta caàn xaùc ñònh trong vieäc tính

ng ng

toaùn, thieákeácung caá phuïtaûi ñieän tö ông tö ïphuïtaûi thö ï teádo ñoùneá xaùc ñònh chính

t p c u

xaùc thì seõchoï ñö ôï thieá bòphuøhôï ñaûm baûo ñö ôï ñieàu kieän kyõthuaät cuõng nhö lôï

n c t p c i

ích kinh teáPhuïtaûi ñieän phuïthuoäc vaø nhö õ yeá toáquan troï nhö : coâ suaá maùy,

. o ng u ng ng t

soálö ôï maùy, cheáñoävaän haø cuûa maùy, ñieän aùp laø vieäc vaøquy trình coâ ngheäsaûn

ng nh m ng

xuaá. Ñeåthieákeáheäthoá cung caá ñie än cho phaâ xö ôûng ta caàn quan taâ ñeá nhö õ

t t ng p n mn ng

yeâ caàu nhö : chaálö ôï ñieän naê ñoätin caäy caá ñieän, mö ùc ñoäan toaø vaøkinh teá...

u t ng ng, p n,
By Gard
#622677 font chữ mình bị như thế này ai biết chỉ dùm mình cái

Phuïtaûi tính toaùn laømoät thoâ soáquan troï maøta caàn xaùc ñònh trong vieäc tính

ng ng

toaùn, thieákeácung caá phuïtaûi ñieän tö ông tö ïphuïtaûi thö ï teádo ñoùneá xaùc ñònh chính

t p c u

xaùc thì seõchoï ñö ôï thieá bòphuøhôï ñaûm baûo ñö ôï ñieàu kieän kyõthuaät cuõng nhö lôï

n c t p c i

ích kinh teáPhuïtaûi ñieän phuïthuoäc vaø nhö õ yeá toáquan troï nhö : coâ suaá maùy,

. o ng u ng ng t

soálö ôï maùy, cheáñoävaän haø cuûa maùy, ñieän aùp laø vieäc vaøquy trình coâ ngheäsaûn

ng nh m ng

xuaá. Ñeåthieákeáheäthoá cung caá ñie än cho phaâ xö ôûng ta caàn quan taâ ñeá nhö õ

t t ng p n mn ng

yeâ caàu nhö : chaálö ôï ñieän naê ñoätin caäy caá ñieän, mö ùc ñoäan toaø vaøkinh teá...

u t ng ng, p n, Máy của bạn thiếu font VNI Windows.Bạn vào đây tải font về và chép vào folder Fonts của windows : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement