Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By danhtcb
#609023 bây h mình có 1 mảng 2 chiều được lưu vào myfile.txt chẳng hạn

0 1 0 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 1

0 0 0 0 1

1 0 0 1 1


mình muốn đọc mảng trên và lưu vào 1 mảng 2 chiều kiểu int a[i][j]

mình định làm như sau:

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

fscanf(FILE, "%d", &a[i][j]);

nhưng vấn đề ở đây là xác định n. với file này n=5 nhưng giả sử có file khác và t chưa biết được số hàng số cột? làm sao để khi con trỏ chỉ đến '\n' (xuống dòng) ta có thể biết? ai làm được giúp mình với, thanks rất nhiêu!!!
By sok_angle
#609042 PHP Code: while (EOF != (ch=getc(FILE)))
    {
        if(' ' == ch)
        {
            ++number_of_col;
        }
        if ('
' == ch)
        {
            ++number_of_lines;
        }
    }
number_of_col = number_of_col/number_of_lines; 
Nói chung muốn hỏi phải đưa đầy đủ code lên mới giúp được, như bài này mà post ở cộng đồng C là ban nick 3 ngày
By phamnhalai
#609044 PHP Code: while (EOF != (ch=getc(FILE)))
    {
        if(' ' == ch)
        {
            ++number_of_col;
        }
        if ('
' == ch)
        {
            ++number_of_lines;
        }
    }
number_of_col = number_of_col/number_of_lines; 
Nói chung muốn hỏi phải đưa đầy đủ code lên mới giúp được, như bài này mà post ở cộng đồng C là ban nick 3 ngày không hiểu sao mình làm như vậy lại không được, bạn xem lại code cho mình vs nhé!!
By mr_ten
#609045 #include <stdio.h>

#include<windows.h>

#include<conio.h>

int main()

{

FILE * pFile;

int number_of_col,number_of_lines;

int n = 0;

pFile = fopen ("myfile.txt","r");

while (EOF != (getc(pFile)))

{

if(' ' == pFile)

{

++number_of_col;

}

if ('
' == pFile)

{

++number_of_lines;

}

}

printf("
%d %d",number_of_col,number_of_lines);

fclose (pFile);

}

getch();

return 0;

}
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement