Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By ga_con85
#609021 bài tập matlap

đề bài:cho danh sach lương theo sản phẩm,mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin sau:mã họ tên,đơn vị,số sản phẩm,phụ cấp.Trong đó hộ tên,đơn vị dạng ký tự.Hãy lập trình thực hiện các mục sau:

1.nhập vào danh sách n người

2.đọc danh sách đã nhập

3.tính tiền cho từng người:

tiền được tính như sau:5 sản phẩm đầu mỗi sản phẩm là 6000,8 sản phẩm tiếp theo mỗi sản phẩm là 7000,10 sản phẩm tiếp theo mỗi sản phẩm là 8000,các sản phẩm tiếp theo mỗi sản phẩm là 9000.

4.sắp xếp theo mã giảm dần

5.tìm thông tin của người khi nhập vào họ tên.

6.tính tổng sản phẩm theo đơn vị,tổng sản phẩm của cả danh sách

7.xóa đi một người khi nhập vào mã.

8.thêm vào một người ở vị trí i bất kì.

9.sửa thông tin của một người khi nhập vào họ tên.

10.vẽ đồ thị biểu diễn tương quan giữa tiền và số sản phẩm.

11.vẽ đồ thị dạng cột để so sánh phụ cấp và tiền.

vẽ đồ thị Pie cho cột tổng số sản phẩm theo đơn vị.

mong mọi người trên zoom giải quyết giúp mình .thank all!(làm được xin gửi code vào mail cho mình xin([email protected]))

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement