Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Ethelbert
#606566 Dear mọi người !

Mình có 2 table file word

Table thứ nhất có 4 dòng 3 cột, table thứ 2 cũng có 4 dòng 3 cột. Mình muốn gọp hai table thành một thì phải dùng lệnh gì, mong mọi người giúp mình nhé ! thanks !
By tienvu2812
#606605 Bạn theo thứ tự thực hiện như sau:

1. Vào Table Properties, chọn Table, Aligment chọn Left, Text Wraping chọn None. Thực hiện cho cả 2 bảng. Bước này là cần thiết nhất.

2. Kéo bảng 2 vừa đụng vào phần cuối của bảng 1, cả 2 bảng sẽ được nối với nhau khi thả chuột. Nếu 2 bảng không cùng kích thước bảng 2 sẽ được lấy theo bảng 1 nhưng shading lại mất.

3. Nếu bạn thả 2 bảng nhưng không nối mà lại chồng lên nhau. Bạn chọn từng bảng và thực hiện tiếp bước 1 (không cần Undo).

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement