Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By bongbong_tinhyeu_58
#601608 Đây là hình ảnh mình capture, mọi người xem đây là lỗi gì vậy? Phải khắc phục ra sao?Với Foxit Phantom cũng bị thế!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By leminhbui
By hat139
#601644 Tất cả các file liên quan phải chung thư mục. Bạn chọn file DNS.bat, chuột phải chọn Edit xem nội dung file này để xem nó gọi những file nào và đường dẫn của các file đó rồi xử lí tiếp.
By mrala_lonely
#601645 Nội dung đây, mình đọc mà không biết nó gọi file nào!

@ECHO OFF

CLS

:LOOP

ECHO ===Chuong trinh ho tro thay doi DNS ===


ECHO ===Author: Beo @ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ===

ECHO ............................................

ECHO.

ECHO 1. Khoi phuc DNS mac dinh

ECHO 2. Su dung OpenDNS (lua chon thay the khi khong truy cap duoc Facebook)

ECHO T. Thoat

ECHO.

SET Choice=

SET /P Choice=Nhap lua chon cua ban:

IF NOT '%Choice%'=='' SET Choice=%Choice:~0,1%

ECHO.

IF /I '%Choice%'=='1' GOTO ItemA

IF /I '%Choice%'=='2' GOTO ItemB

IF /I '%Choice%'=='T' GOTO End

ECHO "%Choice%" is not valid. Please try again.

ECHO.

GOTO Loop

:ItemA

ECHO Dang thuc hien, ban vui long doi trong giay lat ...

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" source=dhcp

netsh interface ip set dns "Wireless Network Connection" source=dhcp

GOTO Auto

:ItemB

ECHO Dang thuc hien, ban vui long doi trong giay lat ...

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 208.67.222.222

netsh interface ip add dns "Local Area Connection" 208.67.220.220

netsh interface ip set dns "Wireless Network Connection" static 208.67.222.222

netsh interface ip add dns "Wireless Network Connection" 208.67.220.220

GOTO Opendns

PAUSE

CLS

GOTO Loop

:Auto

ECHO Che do dns tu dong da duoc dat.

GOTO End

:Opendns

ECHO Che do OpenDNS da duoc dat.

GOTO End

:End

PAUSE
By keongotgili07
#601646 À! File *.bat này chạy để set Internet Protocol (TCP/IP), thiết lập DNS server IP cho Wireless và Lan

Có lẻ Network connectión của bạn chưa có hay bạn dùng Dial-up 3G nên nó không thiết lập được.

(Bạn kiểm tra lại bằng cách vào Control Panel > Netword Connections xem có thấy biểu tượng kết nối Internet nào hay không?)

Thay vì chạy file *.bat này bạn có thể thiết lập bằng tay:

- Click chuột phải vào biểu tượng kết nối Internet bạn đang dùng (Dial-up, Wireless hay Lan) chọn properties.

- Cửa sổ mới mở ra > General. Kéo thanh trượt xuống và chọn Internet Protocol (TCP/IP), click Properties.

- Chọn Use the following DNS server addresses:
*** * Preferred DNS server bạn nhập: 208. 67 .222.222.
*** * Alternate DNS server bạn nhập: 208. 67 .222.220.

Mình thường dùng DNS server addresses này để vào facebook:
*** * Preferred DNS server : 8 . 8 . 8 . 8
*** * Alternate DNS server : 8 . 8 . 4 . 4
By littleprincess2508
#601649 hay quá chuẩn men. sao giỏi thế thư mục chứa file bạn đừng đặt tên tiếng việt có dấu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement