Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By diep_1809
#599470 Như tiêu đề nói , mình vừa cài windows 7 mà k có âm thanh và dxdiag phần sound k hiện gì cả , đã thử 1 số driver nhưng k dc

Mong các bạn giúp mình

Thông số PC :

Razer Game Booster Diagnostics Report v1.0

Version: 3.5.6.22

Date: 2013/03/22 21:58:50


----------------------------------

01 - Operating System

----------------------------------


0101 - Operating System : Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)

0102 - Language : English (Regional Setting: English)

0103 - BIOS : Phoenix ROM BIOS PLUS phiên bản 1.10 A02

0104 - Processor : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz, ~3.6GHz

0105 - Memory : 2048MB RAM

0106 - Available OS Memory : 2046MB RAM

0107 - Page File : 1946MB used, 2145MB available

0108 - Windows Dir : C:\Windows

0109 - DirectX phiên bản : DirectX 11

0110 - DX Setup Parameters : Not found

0111 - User DPI Setting : Using System DPI

0112 - System DPI Setting : 96 DPI (100 percent)

0113 - DWM DPI Scaling : Disabled

0114 - DxDiag phiên bản : 6.01.7600.16385


----------------------------------

02 - Processor

----------------------------------


0201 - Caption : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz ~3591MHz

0202 - Current Clock Speed : 3591MHz


----------------------------------

03 - Video Adapter

----------------------------------


0301 - Card Name : ATI Radeon HD 5450

0302 - Manufacturer : Advanced Micro Devices, Inc.

0303 - Chip Type : AMD Radeon Graphics Processor (0x68F9)

0304 - DAC Type : Internal DAC(400MHz)

0305 - Device Key : Enum\PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_22911787&REV_00

0306 - Display Memory : 1273 MB

0307 - AdapterRAM : 512.00 MB

0308 - Current Mode : 1440 x 900 (32 bit) (75Hz)

0309 - Monitor Name : Generic PnP Monitor

0310 - Driver Name : aticfx32.dll,aticfx32.dll,aticfx32.dll,atiumdag.dl l,atidxx32.dll,atiumdva.cap

0311 - Driver phiên bản : 8.17.0010.1172

0312 - Driver Language : English

0313 - DDI phiên bản : 10.1

0314 - Driver Model : WDDM 1.1

0315 - Driver Beta : False

0316 - Driver Debug : False

0317 - Driver Date : 12/20/2012 03:09:52

0318 - Driver Size : 960512

0319 - VDD : n/a

0320 - Mini VDD : n/a

0321 - Mini VDD Date : n/a

0322 - Mini VDD Size : 0

0323 - Device Identifier : {D7B71EE2-2BB9-11CF-A370-9B02BEC2C535}

0324 - Vendor ID : 0x1002

0325 - Device ID : 0x68F9

0326 - SubSys ID : 0x22911787

0327 - Revision ID : 0x0000

0328 - Driver Strong Name : oem1.inf:ATI.Mfg.NTx86.6.1:ati2mtag_EvergreenC:9.1 2.0.0:pci\ven_1002&dev_68f9

0329 - Rank Of Driver : 00E62001

0330 - Video Accel : ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C

0331 - Deinterlace Caps : {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive

{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY

{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive

{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive

{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive

{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=

0332 - D3D9 Overlay : Not Supported

0333 - DXVA-HD : Not Supported

0334 - DDraw Status : Enabled

0335 - D3D Status : Enabled

0336 - AGP Status : Enabled

0337 - Notes : No problems found.


0338 - OpenGL : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)


----------------------------------

04 - Memory

----------------------------------


0401 - Total Memory : 2.00 GB

0402 - Free Memory : 791.86 MB

0403 - Total Pagefile : 4.00 GB

0404 - Free Pagefile : 2.21 GB


0405 - Bank Label : N/A

0406 - Speed : 533 MHz

0407 - Total Width : 64 Bits

0408 - Capacity : 1.00 GB


0405 - Bank Label : N/A

0406 - Speed : 533 MHz

0407 - Total Width : 64 Bits

0408 - Capacity : 1.00 GB


----------------------------------

05 - Network

----------------------------------


0501 - Description : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller

0502 - Driver Date : 4-26-2009

0503 - Driver phiên bản : 10.100.4.0


----------------------------------

06 - Motherboard

----------------------------------


0601 - Model : 0M3849

0602 - Manufacturer : Dell Inc.


----------------------------------

07 - Sound Device

----------------------------------


0702 - Default Sound Playback : False

0703 - Default Voice Playback : False

0714 - Min/Max Sample Rate : 5047294, 5047294

0715 - Static/Strm HW Mix Bufs : 5047294, 5047294

0716 - Static/Strm HW 3D Bufs : 5047294, 5047294

0717 - HW Memory : 5047302

0718 - Voice Management : False

0719 - EAX(tm) 2.0 Listen/Src : False, False

0720 - I3DL2(tm) Listen/Src : False, False

0721 - Notes : No sound card was found. If one is expected, you should càia sound driver provided by the hardware manufacturer.----------------------------------

08 - Harddisk

----------------------------------


0801 - Model : HDS728080PLA380 ATA Device

0802 - Media Type : Fixed hard disk media

0803 - Size : 74.50 GB

0804 - Interface Type : Serial ATA


0801 - Model : Hitachi HTS541680J9SA00 ATA Device

0802 - Media Type : Fixed hard disk media

0803 - Size : 74.53 GB

0804 - Interface Type : Serial ATA

0805 - Driver Date : 6-21-2006

0806 - Driver phiên bản : 6.1.7600.16385


0807 - Caption : C:\

0808 - Capacity : 19.53 GB

0809 - Free Space : 7.59 GB

0810 - Drive Type : 3-Fixed

0811 - File System : NTFS


0807 - Caption : D:\

0808 - Capacity : 54.95 GB

0809 - Free Space : 13.78 GB

0810 - Drive Type : 3-Fixed

0811 - File System : FAT32


0807 - Caption : E:\

0808 - Capacity : 74.52 GB

0809 - Free Space : 22.56 GB

0810 - Drive Type : 3-Fixed

0811 - File System : NTFS


----------------------------------

09 - Process

----------------------------------


0901 - 000 Idle 0 0 0

0901 - 004 System 0 0 0

0901 - 104 smss.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 164 csrss.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 1a8 wininit.exe 0 0 0 high C:\Windows\system32

0901 - 1b4 csrss.exe 1 174 84 normal C:\Windows\system32

0901 - 1e4 services.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 208 lsass.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 210 lsm.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 218 winlogon.exe 1 6 0 high C:\Windows\system32

0901 - 290 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 2c8 ascsvc.exe 0 0 0 high C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate

0901 - 2e8 ascavsvc.exe 0 0 0 normal C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate

0901 - 380 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 3b0 atiesrxx.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 408 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\System32

0901 - 434 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\System32

0901 - 454 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 4e0 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 50c atieclxx.exe 1 9 5 normal C:\Windows\system32

0901 - 584 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 60c spoolsv.exe 0 0 0 normal C:\Windows\System32

0901 - 640 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 664 taskhost.exe 1 26 21 normal C:\Windows\system32

0901 - 6c0 Dwm.exe 1 11 2 normal C:\Windows\system32

0901 - 6d4 Explorer.EXE 1 436 275 normal C:\Windows

0901 - 750 PnkBstrA.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 910 SearchIndexer.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - 95c jusched.exe 1 9 2 normal C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update

0901 - 96c sidebar.exe 1 62 27 normal C:\Program Files\Windows Sidebar

0901 - 974 IDMan.exe 1 160 117 normal C:\Program Files\Internet Download Manager

0901 - 97c ASCTray.exe 1 69 38 normal C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate

0901 - 98c MOM.exe 1 10 9 normal C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static

0901 - ab4 Rainmeter.exe 1 40 57 normal C:\Program Files\Rainmeter

0901 - c20 IEMonitor.exe 1 20 16 normal C:\Program Files\Internet Download Manager

0901 - c30 wmpnetwk.exe 0 0 0 normal C:\Program Files\Windows Media Player

0901 - c50 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32

0901 - d58 svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\System32

0901 - e64 DTShellHlp.exe 1 55 7 normal C:\Program Files\DAEMON Tools Lite

0901 - eb0 CCC.exe 1 147 68 normal C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static

0901 - dfc TrustedInstaller.exe 0 0 0 normal C:\Windows\servicing

0901 - 91c mscorsvw.exe 0 0 0 normal C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

0901 - 92c svchost.exe 0 0 0 normal C:\Windows\System32

0901 - 234 chrome.exe 1 160 67 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - b78 chrome.exe 1 12 2 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - 67c chrome.exe 1 90 2 below normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - 6b0 chrome.exe 1 10 1 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - b50 chrome.exe 1 21 18 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - 518 UniKeyNT.exe 1 44 23 normal C:\Program Files\UniKey

0901 - 618 chrome.exe 1 27 1 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - aec wuauclt.exe 1 12 6 normal C:\Windows\system32

0901 - db8 chrome.exe 1 737 2 below normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - e6c chrome.exe 1 519 2 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - 778 chrome.exe 1 71 2 normal C:\Program Files\Google\Chrome\Application

0901 - f64 GameBooster.exe 1 1164 118 normal C:\Program Files\Razer\Razer Game Booster

0901 - b84 gbtray.exe 1 62 42 normal C:\Program Files\Razer\Razer Game Booster

0901 - 514 wmiprvse.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32\wbem

0901 - 470 wmiprvse.exe 0 0 0 normal C:\Windows\system32\wbem----------------------------------

10 - Service

----------------------------------


1001 - Advanced SystemCare Service 6 - [C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\ascsvc.exe]

1001 - AMD External Events Utility - [C:\Windows\system32\atiesrxx.exe]

1001 - Application Information - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - AdvancedSystemCareAntivirus - [C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\ascavsvc.exe]

1001 - Windows Audio Endpoint Builder - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - Windows Audio - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - Base Filtering Engine - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork]

1001 - Background Intelligent Transfer Service - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Computer Browser - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 - [C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msco rsvw.exe]

1001 - Cryptographic Services - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService]

1001 - Offline Files - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - DHCP Client - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - DNS Client - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService]

1001 - Windows Event Log - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - COM+ Event System - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]

1001 - Function Discovery Provider Host - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]

1001 - Function Discovery Resource Publication - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]

1001 - Windows Font Cache Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]

1001 - HomeGroup Listener - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - HomeGroup Provider - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - IP Helper - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs]

1001 - CNG Key Isolation - [C:\Windows\system32\lsass.exe]

1001 - Server - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Workstation - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService]

1001 - TCP/IP NetBIOS Helper - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - Windows Firewall - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork]

1001 - Network Connections - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - Network List Service - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalService]

1001 - Network Location Awareness - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService]

1001 - Network Store Interface Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]

1001 - Peer Networking Identity Manager - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet]

1001 - Peer Networking Grouping - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet]

1001 - Program Compatibility Assistant Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - Plug and Play - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch]

1001 - PnkBstrA - [C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe]

1001 - Peer Name Resolution Protocol - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet]

1001 - Power - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch]

1001 - User Profile Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Security Accounts Manager - [C:\Windows\system32\lsass.exe]

1001 - System Event Notification Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Shell Hardware Detection - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Print Spooler - [C:\Windows\System32\spoolsv.exe]

1001 - SSDP Discovery - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]

1001 - Superfetch - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - Themes - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Distributed Link Tracking Client - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - UPnP Device Host - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]

1001 - Desktop Window Manager Session Manager - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]

1001 - Windows Defender - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs]

1001 - WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]

1001 - Windows Management Instrumentation - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]

1001 - Windows Media Player Network Sharing Service - ["C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"]

1001 - Security Center - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]

1001 - Windows Search - [C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding]

1001 - Windows Update - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]


----------------------------------

12 - Event Log

----------------------------------


1201 - Time : 3/22/2013 10:11:02 PM

1202 - Source : Application Error

1203 - Description : Faulting application name: AutoSweep.exe, version: 5.0.0.47, time stamp: 0x505962ab

Faulting module name: ole32.dll, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bdac7

Exception code: 0xc0000005

Fault offset: 0x0002af1e

Faulting process id: 0x718

Faulting application start time: 0x01ce27070a8c2e38

Faulting application path: C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare Ultimate\AutoSweep.exe

Faulting module path: C:\Windows\system32\ole32.dll

Report Id: 53c7878d-92fa-11e2-8f2d-001111b76e43


1201 - Time : 3/22/2013 8:32:03 PM

1202 - Source : Application Hang

1203 - Description : The program game_booster_setup.exe phiên bản 3.5.6.0 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Action Center control panel.

Process ID: 5b8

Start Time: 01ce26f85a035893

Termination Time: 0

Application Path: C:\Users\ADMIN\Downloads\Programs\game_booster_set up.exe

Report Id:


1201 - Time : 3/22/2013 7:54:37 PM

1202 - Source : Microsoft-Windows-CAPI2

1203 - Description : Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.

.


1201 - Time : 3/22/2013 7:54:37 PM

1202 - Source : Microsoft-Windows-CAPI2

1203 - Description : Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.

.


1201 - Time : 3/22/2013 10:37:21 PM

1202 - Source : BugCheck

1203 - Description : The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0xa0000001 (0x00000005, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 032213-16707-01.


1201 - Time : 3/22/2013 10:37:19 PM

1202 - Source : EventLog

1203 - Description : The previous system shutdown at 9:35:08 Phần mềm on ‎3/‎22/‎2013 was unexpected.


1201 - Time : 3/22/2013 10:23:01 PM

1202 - Source : Service Control Manager

1203 - Description : A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to connect.


1201 - Time : 3/22/2013 8:53:58 PM

1202 - Source : Service Control Manager

1203 - Description : A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to connect.


1201 - Time : 3/22/2013 8:45:15 PM

1202 - Source : Service Control Manager

1203 - Description : A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to connect.


1201 - Time : 3/22/2013 8:27:47 PM

1202 - Source : Service Control Manager

1203 - Description : The Advanced SystemCare Service 6 service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.


1201 - Time : 3/22/2013 8:16:38 PM

1202 - Source : Service Control Manager

1203 - Description : The Advanced SystemCare Service 6 service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.


----------------------------------

End of file - 24411 Bytes
By quataoxanh0_0
#599486 Bạn nói là đã thử 1 số driver là những driver gì, bạn thử tải EasyDriver Pack 5.3.0.1 về cài lại driver xem sao
By Wynton
#599490 dùng EasyDriver tải về trước khi tải về thì làm cái 2 3 trước xem có dc không r` hãy làm cách này nhé

2 : kiểm tra lại dây loa , loa còn hoạt động không

3 : sau khi kiểm tra xong thì nếu còn hoạt động thì rs máy lại . Thường thì windows 7 tự động nhận driver nên không cần dùng easy driver để tải về
By missyuri_sexygirl2008
#599491 Bạn vào Device Manager xem phần "Sound, video and game controllers" có bị Disable không? Nếu bị thì Enable nó lên.
Kết nối đề xuất: