Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By g4jhn_v3d3m_9x
#589730 Tại sao khi cài đặt chương trình thì hiện lỗi này :

An error occurred while trying to rename a file in the destination

directory. MoveFile failed; Code 32. The process cannot access the

file because it is being used by another process. ABORT, RETRY or FAIL


Ai biết cách sửa giúp mình nha
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement