Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...
Nội quy chuyên mục: Hỏi đáp mọi chủ đề liên qua đến công nghệ thông tin, internet, lập trình, SEO...

- Chuyên nhận giải đáp thắc mắc sử dụng Word, Excel, Power Point

- Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có Driver 360

- Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By h.devil_1906
#575990 Mọi người Ai chỉ cho minh cách khắc phục sửa chữa lỗi này cái

Khi mình nhập để active windows 8 Pro thì có 1 vấn đề cần mọi người giúp

Sau khi Enter thì xuất hiện 1 Bảng "Window script Host" có ghi:

Error: 0xC004E016 On a computer running Microsoft Windows non-core editon,

run 'slui.exe 0x2a 0xC004E16' to display the error text.
By tt_gg
#584710 Bạn đang xài Windows 8 nào? Dự là dùng key cho Windows 8 Core (Basic) để active Windows 8 Pro, Pro VL hay Enterprise nên báo lỗi như vầy.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement